Wij-Amsterdammers maken bezwaar tegen nachtelijke openingsuren winkels Centrum

Wij-Amsterdam heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Amsterdam in een groot aantal straten in het Centrum van Amsterdam flexibele openingstijden, dus ook in de uren dat de bewoners van hun nachtrust proberen te genieten, voor winkels toe te gaan staan. Door deze flexibele openingstijden raakt de balans nóg meer uit evenwicht ten nadele van het wonen en komt de leefbaarheid nog verder onder druk te staan.

Antwoordbrief gemeente op 22 stevige maatregelen

De gemeente Amsterdam heeft op 21 maart 2017 de antwoordbrief verzonden op de brief van Wij-Amsterdam van 26 oktober 2016 waarin op elke voorgestelde maatregel wordt ingegaan. Er is al een en ander in gang gezet, hoewel de ontwikkelingen wat dat betreft langzaam gaan en reeds in het voorjaar van 2017 de druk op de stad enorm is..

Stevige maatregelen om de balans, drukte en veiligheid te beheersen

WIJ-Amsterdam heeft op 26 oktober een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W gestuurd met daarin 22 stevige maatregelen, paardenmiddelen, om nu eindelijk eens effectief de extreme situatie in Amsterdam-Centrum en omringende wijken aan te pakken. De brief blijkt naadloos aan te sluiten op de toespraak van Van der Laan “De staat van de stad”, de avond tevoren. Volgens de burgemeester was de echte oplossing voor de drukte in de stad nog niet gevonden. Ook het Parool deed op 29 oktober nog een duit in het zakje met 7 maatregelen die wél tegen overlast helpen onder de kop “Doorpakken tegen de drukte”.

Vele anderen hebben eveneens maatregelen aan het gemeentebestuur voorgesteld. Het moet bijna wel zo zijn dat uit al deze brainstormsessies de juiste oplossingen naar voren zijn gekomen. Als de gemeente Amsterdam deze niet overneemt en nu nóg niet doorpakt met de maatregelen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er onvermogen binnen het huidige college heerst en er wellicht vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam moeten worden gehouden.

 

Hekken om de grachten?

Alweer een mannelijke jonge toerist verdronken in de gracht. Er wordt nu gesproken over hekken om de grachten. Historisch is er nooit sprake geweest van hekken om de grachten, mede omdat het kades waren die gebruikt werden voor het laden en lossen van goederen van de schepen.

Moet het centrum van Amsterdam aangepast worden aan de toeristen waarbij veiligheid boven alles gaat of moet de authenticiteit van het centrum behouden blijven?

24-Uurs openingstijden winkels

Bron: NRC Handelsblad

Winkeliers in het centrum van Amsterdam mogen straks zelf weten wanneer hun winkels open zijn. Als ze dat willen, mogen ze zelfs de hele nacht open blijven. De verplichte sluitingstijden worden als proef twee jaar lang afgeschaft. Een motie van coalitiepartners D66 en VVD wordt door de gemeenteraad gesteund, zodat de proef dit voorjaar van start kan gaan. Alleen op de Wallen, het 1012 postcodegebied, worden de winkeltijden niet aangepast.

De evaluatie beperkt zich tot veiligheid en werkgelegenheid, maar ook de overlast voor omwonenden, die hierdoor mogelijk in hun noodzakelijke nachtrust worden gestoord, dient hierin meegenomen te worden.

Steeds méér, méér en nog méér toeristen. Maar hoe gaan we dat doen?

Steeds meer toeristen is de verwachting, de bewoners van de binnenstad maken zich zorgen, maar hoe zit dat met de politiek? 
Zelfs studenten vinden het te druk in de stad door al die toeristen..

Toenemende drukte en de alsmaar groeiende stroom toeristen waren een belangrijk thema in 2015.

Dit zag ook toerismedeskundige Stephen Hodes. Hij publiceerde begin dit jaar Amsterdam, inspelen op de toekomst.Een publicatie die het midden hield tussen een boek en een tijdschrift. In het AT5-programma Amsterdam in 2015 blikt Hodes donderdag terug op het voorbije jaar en draagt hij vast een aantal oplossingen aan om de ‘Disneyficering’ van Amsterdam af te stoppen.

Politiek niet heel blij
‘De politiek was niet heel blij met een bewoner die zich op deze manier tegen deze zaak aan bemoeit’, stelt Hodes. ‘Ik heb het naar zestig mensen op de Stopera gestuurd en er reageerde er slechts ééntje’. Bekijk de AT5 uitzending >>>

 

 

Cannabiswet nodig om misdaad aan te pakken

Bron: VNG.nl

Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig om tot oplossingen te komen.

Dat concludeert de bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Het failliet van het gedogen. Op weg naar de cannabiswet.’
De bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid pleit voor vernieuwd softdrugsbeleid.

cCannabiswet

Een cannabiswet moet een betere aanpak mogelijk maken, met ruimte voor gemeenten om beleid af te stemmen op de lokale situatie. De werkgroep pleit voor een integrale aanpak gebaseerd op drie pijlers:
1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan
2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven
3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop

Rondgang bij de leden

De werkgroep heeft het rapport aangeboden aan het VNG-bestuur. De VNG bespreekt het rapport de komende maanden met de leden en neemt daarna een standpunt in.

Meer informatie