Wij-Amsterdam dient zienswijze op het voornemen Meldplicht Vakantieverhuur in

De Wij-Amsterdammers van Wij-Amsterdam hebben hun zienswijze op het voornemen tot invoering van een Meldplicht Vakantieverhuur ingediend. Een meldplicht is een stap in de goede richting tot het herstel van de balans in de stad en de leefbaarheid voor de bewoners. Het gaat echter lang niet ver genoeg. In principe dient er een vergunningplicht voor alle vormen van commerciële overnachting te worden ingevoerd. Alleen op deze manier is er grip te krijgen op het aantal overnachtingen van vakantievierders per straat en per buurt.

 

De werkelijke baten en vooral kosten van het massa-toerisme in Amsterdam

De Groene Amsterdammer heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de maatschappelijke en financiële kosten en baten van het massa-toerisme in Amsterdam.

Tijdens de crisis zette Amsterdam de deur voor het toerisme wijd open. En toen liep het uit de hand. Het idee dat drukte en overlast weliswaar vervelend zijn maar dat de stad als geheel van de bezoekershausse profiteert, is een mythe. Heel veel geld vloeit direct weg naar multinationals in het buitenland. Nederland zou wel wat zorgvuldiger met haar hoofdstad en de bewoners daarvan om mogen gaan.

Lees het volledige artikel in de Groene Amsterdammer hier.

Amsterdam in Progress – Investeringsfonds voor de Buurten

Amsterdam in Progress, een burgerdenktank die concrete plannen ontwikkelt om balans in de stad te stimuleren, heeft het voor stel voor de opzet van een Investeringsfonds voor de Buurten gepubliceerd. Amsterdam in Progress (AiP) wil hiermee bijdragen aan een stad in balans, een balans tussen de belangen van bewoners en bezoekers

Andere plannen zijn de Codes voor Vakantieverhuur en de Leefbaarheid.

 

Stevige maatregelen om de balans, drukte en veiligheid te beheersen

WIJ-Amsterdam heeft op 26 oktober een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W gestuurd met daarin 22 stevige maatregelen, paardenmiddelen, om nu eindelijk eens effectief de extreme situatie in Amsterdam-Centrum en omringende wijken aan te pakken. De brief blijkt naadloos aan te sluiten op de toespraak van Van der Laan “De staat van de stad”, de avond tevoren. Volgens de burgemeester was de echte oplossing voor de drukte in de stad nog niet gevonden. Ook het Parool deed op 29 oktober nog een duit in het zakje met 7 maatregelen die wél tegen overlast helpen onder de kop “Doorpakken tegen de drukte”.

Vele anderen hebben eveneens maatregelen aan het gemeentebestuur voorgesteld. Het moet bijna wel zo zijn dat uit al deze brainstormsessies de juiste oplossingen naar voren zijn gekomen. Als de gemeente Amsterdam deze niet overneemt en nu nóg niet doorpakt met de maatregelen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er onvermogen binnen het huidige college heerst en er wellicht vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam moeten worden gehouden.

 

Toeristenbelasting 2016: € 46.000.000 verwacht

Over 2016 wordt door de gemeente € 46.000.000 aan toeristenbelasting verwacht, een branche die met toenemend ongemak voor de inwoners van de stad gepaard gaat. Ook hier geldt weer dat deze middelen vooral besteedt dienen te worden aan het verminderen van de overlast voor de inwoners als gevolg van het toerisme.

Lees in het Parool het volledige artikel.

 

Hekken om de grachten?

Alweer een mannelijke jonge toerist verdronken in de gracht. Er wordt nu gesproken over hekken om de grachten. Historisch is er nooit sprake geweest van hekken om de grachten, mede omdat het kades waren die gebruikt werden voor het laden en lossen van goederen van de schepen.

Moet het centrum van Amsterdam aangepast worden aan de toeristen waarbij veiligheid boven alles gaat of moet de authenticiteit van het centrum behouden blijven?

Meer steun voor ‘miljoenenclaim’

SamenZeedijk heeft recent een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad om een financiële meevaller van 5,5 miljoen (toeristenbelasting AIRBNB)  structureel te besteden aan meer handhaving in de stad.  Inmiddels hebben ook andere bewonersorganisaties een vergelijkbare brief verstuurd naar de Gemeenteraad.  Waaronder de Walbewoners Prinsengracht en  wijkoverleg d’Oude Binnenstad. 

 

SamenZeedijk ‘claimt’ 5,5 miljoen voor handhaving

Bewonersorganisatie SamenZeedijk heeft bij de Gemeenteraad een voorstel ingediend om de handhavingscapaciteit fors uit te breiden. Aan de financiering is ook gedacht, namelijk de financiële meevaller bij de toeristenbelasting door de afdracht van AIRBNB.  Lees het hele voorstel op de website van SamenZeedijk.nl >>> 

Lees ook:
Gemeente overvallen door meevaller van 5,5 miljoen >>

SamenZeedijk claimt de 5,5 miljoen voor handhaving

SamenZeedijk claimt de 5,5 miljoen voor handhaving

Na een hotelstop, ook een Airbnb-stop?

Airbnb voert campagne om meer Amsterdamse verhuurders te strikken

Airbnb geeft extra gas om het aantal woningen in Amsterdam uit te breiden. Bewoners worden telefonisch benaderd vanuit het Airbnb-hoofdkantoor in Engeland of ze hun huis willen verhuren.  Lees verder op de website van het Parool >>>

 

Klik op de afbeelding voor een betere weergave

Bron:  AT5

Bron: AT5