Boter bij de vis – analyse verkiezingsprogramma’s gemeenteraad Amsterdam 2018-2022

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bieden de politieke partijen nieuwe kansen om zich te profileren op actuele thema’s die bewoners bezig houden. Bewoners hechten daarbij niet zozeer aan een mooi verhaal, maar vooral aan daden. Dat blijft afwachten natuurlijk en zeker in coalitieland, maar wat partijen naar voren brengen in hun programma’s om echt iets te doen aan knelpunten die we allemaal dagelijks ervaren is op zijn minst een indicatie. Daarom vindt Wij-Amsterdam het ook de moeite waard de verkiezingsprogramma’s onder de loep te nemen en na te gaan wat partijen beweren en voorstellen over hun aanpak van belangrijke knelpunten die Wij-Amsterdam en met name de buurtorganisaties al een tijdje aan de orde stellen. Daarbij richten we ons vooral op de drukteproblematiek en de onbalans die is ontstaan vooral ten nadele van bewoners van het centrum en de aangrenzende wijken.

Van de verkiezingsprogramma’s van de 15 grootste deelnemende politieke partijen heeft Wij-Amsterdam een analyse gemaakt.

Wij-Amsterdam, de federatie voor bewonersgroepen in en om het centrum, komt in het bijzonder op voor de bewoners. De ontwikkeling die de stad doormaakt gaat zo snel en wordt zodanig gedreven door externe krachten en economische belangen dat daarbij de leefbaarheid voor bewoners en daarmee de ziel van de stad, verloren gaat. Wij-Amsterdam is er zich bewust van dat ook andere partijen zoals ondernemers een belangrijke rol spelen in onze stad, maar meent door te focussen op de leefbaarheid van de stad voor haar bewoners, de beste bijdrage te kunnen leveren aan de uiteindelijk integrale afweging. Andere organisaties vertegenwoordigen de belangen van ondernemers en bezoekers.

Opzoek naar meer informatie over dit bericht? Neem contact op met Aaron Mirck via aaron@bureaumirck.nl of 06 3438 3309.

De werkelijke baten en vooral kosten van het massa-toerisme in Amsterdam

De Groene Amsterdammer heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de maatschappelijke en financiële kosten en baten van het massa-toerisme in Amsterdam.

Tijdens de crisis zette Amsterdam de deur voor het toerisme wijd open. En toen liep het uit de hand. Het idee dat drukte en overlast weliswaar vervelend zijn maar dat de stad als geheel van de bezoekershausse profiteert, is een mythe. Heel veel geld vloeit direct weg naar multinationals in het buitenland. Nederland zou wel wat zorgvuldiger met haar hoofdstad en de bewoners daarvan om mogen gaan.

Lees het volledige artikel in de Groene Amsterdammer hier.

Bewonersboete’ Leidsepleinbuurt

we020 bewonersboete LeidsepleinbuurtDe Amsterdamse SP heeft schriftelijk vragen gesteld over de ontheffingspas die bewoners van de Leidsepleinbuurt moeten aanschaffen om ’s avonds de Zieseniskade op te kunnen rijden.

‘Met zo’n bedrag lijkt het er eerder op dat de bewoners gepest worden’, vindt SP-raadslid Remine Alberts.

Die pas is nodig om de verzinkbare paal omlaag te laten schuiven. De SP valt vooral over de prijs. De toegangspas kost namelijk 110 euro voor twee jaar, plus 50 euro borg. ‘Het paaltje is bedoeld om de kade leefbaar te houden voor bewoners. Maar met zo’n bedrag lijkt het er eerder op dat de bewoners gepest worden’, vindt SP-raadslid Remine Alberts. Wat de pas zou gaan kosten, werd in een eerdere bekendmaking bovendien niet genoemd.
Lees het hele artikel op de website van het Parool >>>
Informatie hierover op de website van de gemeente Amsterdam >>>

Dossier: sp mini

we020 Remine Alberts SP

Remine Alberts (SP)

GroenLinks wil burgerjury die oordeelt over beleid stadsbestuur

Amsterdammers moeten veel meer te zeggen krijgen over hun stad. De drie linkse partijen buitelen over elkaar heen met voorstellen om de participatie en lokale inspraak te verbeteren.

Deze week kwamen zowel de SP als GroenLinks met een eigen vijfpuntenplan met voorstellen. Beide partijen willen dat burgers zich in referenda op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau uitspreken over lokale onderwerpen. SP-raadslid Tier Bakker wil dat een ‘bewonersloket’ bewoners gaat informeren over plannen voor, en ontwikkelingen in de buurt. Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten.

‘Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers,’ zegt Bakker. ‘Als zij serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt uiteindelijk bij aan de leefbaarheid.’

Als het aan GroenLinks ligt komt er een burgerjury, die kan oordelen over het beleid van het stadsbestuur. Het college moet de adviezen van dit forum meenemen in de besluiten die worden genomen. Fractievoorzitter van GroenLinks Rutger Groot Wassink denkt dat de voorstellen tot meer participatie goed zijn voor de stad. ‘We zijn ervan overtuigd dat politieke besluitvorming beter wordt als zo veel mogelijk Amsterdammers hebben meegedacht.’

Onlangs pleitte de PvdA ook al voor een burgerforum dat kan meedenken over hoe de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen beter kan. Dit forum zou samengesteld moeten worden door middel van een loting.

Lees verder op de website van het Parool >>>

Bewonersorganisatie SamenZeedijk heeft recent jaar twee keer een referendum georganiseerd over de een proef met de afvalophaaltijden en over de Zeedijk evenementen.  (BOB-raadpleging) Meer informatie hierover op de website van SamenZeedijk 

groenlinks minisp miniPvdA

SP: Laat de buurt bepalen

Bron: website SP

De SP presenteert een vijfpuntenplan voor betere buurtinspraak. De SP wil dat bewoners en buurtondernemers zo verregaande invloed krijgen op de ontwikkelingen in hun buurt. SP-raadslid Tiers Bakker: “Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daar moeten we gebruik van maken.”

Door de groeiende drukte, komt de leefbaarheid in sommige buurten in de knel. De SP doet daarom vijf voorstellen om mensen uit de buurt inspraak te geven bij wat er in hun buurt gebeurt.

Tiers Bakker (SP)

Tiers Bakker (SP)

Zo wil de SP dat plannen voor een buurt vroegtijdig worden besproken met bewoners en andere belanghebbenden, zodat zij de kans krijgen om actief mee te denken. Een speciaal bewonersloket moet zorgen voor een goede informatievoorziening aan bewoners over plannen en ontwikkelingen die in een staat of buurt spelen. Wanneer het verzet van buurtbewoners tegen plannen in buurt groot is, maar zij desondanks geen gehoor vinden bij het stads(deel)bestuur, moeten bewoners de mogelijkheid hebben een raadgevend buurtreferendum af te dwingen.

Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten, financieel ondersteund door de gemeente en aangesloten buurtondernemers. Dit geld kunnen zij gebruiken om afspraken te maken over het gebruik van de openbare ruimte, het bepalen van openingstijden en het aanbieden van activiteiten en voorzieningen in de buurt.

Bakker: “Als bewoners serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt. Bewoners en buurtondernemers moeten daarom meer invloed krijgen op ontwikkelingen in hun buurt. Laat ze aan het woord. Wat vinden ze goed, wat vinden ze niet goed en hoe kunnen alle betrokken zorgen voor een aantrekkelijke buurt voor iedereen? Ik ben ervan overtuigd dat zij samen kunnen zorgen voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren.“

sp mini

Zeuren Amsterdammers terecht over toeristen en festivals?

 

Klagers over de drukte werden dit weekeinde afgeserveerd door wethouder Abdeluheb Choho, die overlast een kwestie van perceptie noemde. Zijn Amsterdammers van die zeikerds?

Dat Amsterdam niet zo rustig is als op de foto’s: dat is eigenlijk het eerste wat Janice James uit Chicago was opgevallen toen ze zondag aankwam in de stad. ‘Wordt er geklaagd over de drukte in Amsterdam? Ik kan me dat heel goed voorstellen, deze stad is klein en overal waar je kijkt, zie je toeristen.’ Lees verder op de website van het Parool >>>

d66 mini   VVD mini  PvdA sp mini