Boter bij de vis – analyse verkiezingsprogramma’s gemeenteraad Amsterdam 2018-2022

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bieden de politieke partijen nieuwe kansen om zich te profileren op actuele thema’s die bewoners bezig houden. Bewoners hechten daarbij niet zozeer aan een mooi verhaal, maar vooral aan daden. Dat blijft afwachten natuurlijk en zeker in coalitieland, maar wat partijen naar voren brengen in hun programma’s om echt iets te doen aan knelpunten die we allemaal dagelijks ervaren is op zijn minst een indicatie. Daarom vindt Wij-Amsterdam het ook de moeite waard de verkiezingsprogramma’s onder de loep te nemen en na te gaan wat partijen beweren en voorstellen over hun aanpak van belangrijke knelpunten die Wij-Amsterdam en met name de buurtorganisaties al een tijdje aan de orde stellen. Daarbij richten we ons vooral op de drukteproblematiek en de onbalans die is ontstaan vooral ten nadele van bewoners van het centrum en de aangrenzende wijken.

Van de verkiezingsprogramma’s van de 15 grootste deelnemende politieke partijen heeft Wij-Amsterdam een analyse gemaakt.

Wij-Amsterdam, de federatie voor bewonersgroepen in en om het centrum, komt in het bijzonder op voor de bewoners. De ontwikkeling die de stad doormaakt gaat zo snel en wordt zodanig gedreven door externe krachten en economische belangen dat daarbij de leefbaarheid voor bewoners en daarmee de ziel van de stad, verloren gaat. Wij-Amsterdam is er zich bewust van dat ook andere partijen zoals ondernemers een belangrijke rol spelen in onze stad, maar meent door te focussen op de leefbaarheid van de stad voor haar bewoners, de beste bijdrage te kunnen leveren aan de uiteindelijk integrale afweging. Andere organisaties vertegenwoordigen de belangen van ondernemers en bezoekers.

Opzoek naar meer informatie over dit bericht? Neem contact op met Aaron Mirck via aaron@bureaumirck.nl of 06 3438 3309.

Steeds méér, méér en nog méér toeristen. Maar hoe gaan we dat doen?

Steeds meer toeristen is de verwachting, de bewoners van de binnenstad maken zich zorgen, maar hoe zit dat met de politiek? 
Zelfs studenten vinden het te druk in de stad door al die toeristen..

Toenemende drukte en de alsmaar groeiende stroom toeristen waren een belangrijk thema in 2015.

Dit zag ook toerismedeskundige Stephen Hodes. Hij publiceerde begin dit jaar Amsterdam, inspelen op de toekomst.Een publicatie die het midden hield tussen een boek en een tijdschrift. In het AT5-programma Amsterdam in 2015 blikt Hodes donderdag terug op het voorbije jaar en draagt hij vast een aantal oplossingen aan om de ‘Disneyficering’ van Amsterdam af te stoppen.

Politiek niet heel blij
‘De politiek was niet heel blij met een bewoner die zich op deze manier tegen deze zaak aan bemoeit’, stelt Hodes. ‘Ik heb het naar zestig mensen op de Stopera gestuurd en er reageerde er slechts ééntje’. Bekijk de AT5 uitzending >>>