Bewoners Effectrapportage (BER)

Wij-Amsterdam heeft aan de gemeente Amsterdam de invoering van de Bewoners Effectrapportage voorgesteld. De Bewonerseffectrapportage (afkorting BER) behelst het in beeld brengen van de gevolgen voor bewoners van een besluit voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het bewonerseffectrapport. Een BER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor bewoners hebben. Dit kan variëren van een vergunning die aangevraagd wordt voor bouwen en verbouwen (Omgevingsvergunning), Horeca of voor het gebruik van de openbare ruimte, voorgestelde besluiten inzake verkeersmaatregelen, evenementen etc. etc. De overheid die het besluit moet nemen of de vergunning moet verlenen kan het BER bij haar afwegingen gebruiken. Eventueel moet de procedure formeel worden vastgelegd.

In haar antwoordbrief schrijft de gemeente dat zij twee aanknopingspunten ziet. Zij legt het voorstel voor aan de programma-manager Omgevingswet (die omstreeks 2020 wordt ingevoerd). Daarnaast wordt Wij-Amsterdam uitgenodigd aan bijeenkomsten ter versterking van de participatieve democratie in de stad Amsterdam.

Wij-Amsterdam dient zienswijze op het voornemen Meldplicht Vakantieverhuur in

De Wij-Amsterdammers van Wij-Amsterdam hebben hun zienswijze op het voornemen tot invoering van een Meldplicht Vakantieverhuur ingediend. Een meldplicht is een stap in de goede richting tot het herstel van de balans in de stad en de leefbaarheid voor de bewoners. Het gaat echter lang niet ver genoeg. In principe dient er een vergunningplicht voor alle vormen van commerciële overnachting te worden ingevoerd. Alleen op deze manier is er grip te krijgen op het aantal overnachtingen van vakantievierders per straat en per buurt.

 

Geef om leefbaarheid

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt roept bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank wordt gepleit voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de gemeente van de evenementorganisatoren eisen de best beschikbare technieken te gebruiken.

Buurtbewoners krijgen gelijk: geluidsoverlast café Van Mechelen onderzocht

Een groepje buurtbewoners van de Sloterkade heeft hun zin, de exploitatievergunning van eetcafé Van Mechelen moet opnieuw bekeken worden. De omwonenden stapten naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen gek werden van de geluidsoverlast.
Knipsel

De rechter heeft nu bepaald dat de gemeente nieuw onderzoek moet doen naar de geluidsoverlast en de parkeerdruk. Omwonenden deden hun beklag over rokers die in de binnentuin en voor het café een sigaretje roken en geluid maken. Maar ook het geschraap van stalen stoelen over de betonnen vloer ‘dreunt door’. Ook zitten bewoners continu in een frituurlucht.

Er moet nu akoestisch onderzoek gedaan worden naar ‘het geluid van stemmen op het inpandige terras en het stemgeluid van komende en gaande bezoekers van het café’. De omwonenden willen dat de cafévergunning van Van Mechelen ingetrokken wordt, zodat slechts de restaurantvergunning overblijft.  Lees verder op de site van AT5 >>>

Of op de website van het Parool >>>

Lees ook:  AT5: Buurtbewoners naar de rechter om overlast eetcafé Sloterkade