Partners

De Goede Zaak Amsterdam      

In oktober 2017 is de strategische alliantie tussen Wij-Amsterdam en stichting De Goede Zaak Amsterdam tot stand gekomen. Er wordt samengewerkt om te strijden tegen de oprukkende kaas- Nutella-, ijs- en andere ketens in de stad, die zich louter en alleen richten op toeristen, met als gevolg een groeiende monocultuur van het horeca- en winkelaanbod die de sociale kern van de leefomgeving in het centrum heeft aangetast en uiteindelijk zal leiden tot uitholling en verpaupering van onze historische stad Amsterdam.

Men kan stichting De Goede Zaak Amsterdam steunen door vijfjes-lid te worden en € 5 te storten op rekening NL46ABNA0530323273 ten name van stichting De Goede Zaak Amsterdam.

Nieuwsbrief – De Goede Zaak Amsterdam aan Wij Amsterdam