Bestuur

Bestuur Wij-Amsterdam:

  • de functie van voorzitter is vacant
  • Teun Hubar (vice-voorzitter)
  • Eddy Appels (lid)
  • Jeroen van der Hulst (per 1 juli 2020 geen lid meer)
  • Elisabetta Manunza (lid)
  • Marius Coebergh (lid)
  • Jacques Huppes (lid)

In de Federatieraad hebben alle aangesloten organisaties zitting.

Kamer van Koophandel: 661 744 57