Grenzen aan de groei van het toerisme-Volksinitiatief Amsterdam heeft een keuze

Natuurlijk horen toeristen bij Amsterdam; we leven in een open wereld en in een gastvrije stad. Maar als de crisis één ding duidelijk maakt, is het dat de pre-corona situatie op de lange termijn niet houdbaar is. De uitgestorven straten in het centrum met lege Nutella- en wafelshops, souvenirwinkels, steakhouses, etc. plaatsen Amsterdam voor een keuze: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad primair van en voor toeristen is, of inzetten op een binnenstad met een diverse wijkeconomie waarbij bewoners centraal staan, en toeristen geen attractiepark, maar een levendige stad kunnen bezoeken.

Het college moet daarom aan bewoners en ondernemers een plan met concrete maatregelen presenteren over hoe het toerisme in de toekomst gepaard gaat met de leefbaarheid van de stad.
Daarin staat herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. Alleen dan (i) voelt de bewoner zich thuis, (ii) voelt de toerist zich welkom, (iii) blijft het winkelaanbod divers, en (iv) is het centrum een ontmoetingsplek voor Amsterdammers en toeristen.

De gemeente moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de gemeente Amsterdam de komende 5 jaar niet boven de 12 miljoen per jaar uitkomt. Dit was het aantal overnachtingen in 20141, toen het toerisme in Amsterdam nog beheersbaar was.

Lees verder en ONDERTEKEN het initiatief.:

https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_12&I.user1=stemmen&Id=1

Meer dan 20 Amsterdamse bewonersorganisaties lanceren gezamenlijk Actieplan Stad in Balans

Een grote groep Amsterdamse bewonersorganisaties (naast Wij-Amsterdam – de federatie van meer dan twintig bewonersverenigingen – ook Stop de Gekte, d’Oude Stadt, Mokum Reclaimed en Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) heeft gezamenlijk het Actieplan Stad in Balans opgesteld. Hiermee doen zij concrete en samenhangende voorstellen om de balans in de binnenstad van Amsterdam te herstellen. Het plan is 21 mei aangeboden aan de leden van de Amsterdamse gemeenteraad. Het document is te downloaden op: https://www.mokum-reclaimed.nl/meer-dan-20-amsterdamse-bewonersorganisaties-lanceren-gezamenlijk-actieplan-stad-in-balans/

Twee Wij Amsterdam websites

Uitgelicht

Deze wij-amsterdam.eu website is van de Federatie van bewonersorganisaties. De gemeente Amsterdam heeft in april 2020 een website wijamsterdam.nl gepubliceerd. “Amsterdammers helpen elkaar tijdens de coronacrisis. Gemeente Amsterdam wil alle mooie initiatieven die nu ontstaan versterken. Op dit platform kunnen initiatiefnemers en vrijwilligers elkaar vinden. Wil jij ook iets doen voor jouw stad?“. Dit gemeentelijk initiatief en de website wijamsterdam.nl hebben geen relatie met de Federatie Wij-Amsterdam.

Verletkosten bij bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure? Dien verzoek vergoeding verletkosten in.

Voor alle bewonersorganisaties die wel eens bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente of die als belanghebbende betrokken zijn bij bezwaar of beroep is het slim om altijd een verzoek in te dienen om verletkosten vergoed te krijgen voor het bijwonen van een hoorzitting. Die kosten worden berekend op basis van gederfde inkomsten gedurende die tijd. Dus ook als er geen advocaat wordt inschakelt, kunnen kosten vergoed worden verkregen, vooropgesteld dat men in het gelijk wordt gesteld.

De wettekst is te vinden onder. https://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2019-01-01.  Hiernaar kan worden verwezen.

Bijkomend voordeel: een verzoek om verletkosten betekent ook dat je een procesbelang hebt, vooropgesteld dat je als belanghebbende wordt erkend. Dat kan soms van pas komen.

Reactie Wij-Amsterdam op de Amsterdam City Index 2019

Eind januari verscheen in boekvorm de jaarlijkse City Index van Amsterdam City, ‘de barometer van de bedrijvige binnenstad’. Het is de stem van de ondernemer. De City Index is één samenvattend cijfer dat de verandering ten goede of ten slechte weergeeft van bijvoorbeeld omzetten, huurprijzen, imago, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een greep uit de resultaten van het rapport: na inflatiecorrectie, is de omzet bij winkels, café’s en restaurants in het centrum nauwelijks gestegen. De overige trends houden elkaar min of meer in evenwicht. Er is minder diefstal, maar meer overlast. Het centrum is beter bereikbaar, maar er zijn viezere straten. Het aantal bezoekers groeit minder snel dan in voorgaande jaren. Wij-Amsterdam zet wel enige kanttekeningen bij deze ondernemersvisie.

Rotterdam is ook mooi!

Bron: Het Parool

Het toeristenspreidingsbeleid krijgt vleugels. In een interview met Het Parool vindt burgemeester Van der Laan het niet erg als toeristen die Amsterdam aandoen in Rotterdam overnachten. Ook is Van der Laan er klaar mee om op elke reis die hij maakt, een bijeenkomst voor de toerisme-industrie openen. “Dat zijn dagen waarop ik ontzettend chagrijnig word. Op mijn laatste reis naar Japan heb ik drie toerismeseminars geopend. Waarom doen we dit nog?”

Inderdaad heeft Amsterdam zoveel meer te bieden dan toerisme. Daarom is het zo’n populaire woonstad. Naast overnachten in Rotterdam kunnen bijvoorbeeld overnachtingen in Alkmaar, Leiden, Delft en Hoorn eveneens worden gestimuleerd. Ook allemaal pittoreske Nederlandse steden.

Een eerste publicatie

De formele oprichting van We-Amsterdam zal eind januari gaan plaatsvinden. Dan wordt een officieel persbericht verstuurd met daarin ook de exacte missie en visie van We-Amsterdam. Eind januari maken we tevens de namen bekend van de eerste bewonersorganisaties en groepen bekend die zich aansluiten bij de We-Amsterdam.  In d’Oude Binnenstad (uitgave dec.) is wel al een klein tipje van de sluier opgelicht.

20151221_131533 (2)

Vuurwerkshows vergroten draagvlak verbod

Bron: Binnenlandsbestuur.nl/>>>

Mooi!  Toch?!

Mooi! Toch?!

Geleidelijk groeit het draagvlak voor een vuurwerk verbod ook in Amsterdam. In het hartje centrum Amsterdam is het opnieuw onderwerp van pittige discussies. Is het daar niet te druk voor het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk? Is het niet verstandiger om het vuurwerk afsteken definitief te verplaatsen naar bijvoorbeeld het Oosterdok?  Maar wat doen we dan met het vuurwerk tijdens het Chinees Nieuwjaar?  De Zeedijk en omgeving ziet dan ook blauw van alle vuurwerkdampen. Het geknal is dan een hele dag in het hele gebied en ver daarbuiten te horen. 
Een nieuw onderzoek laat zien dat het draagvlak voor een verbod groeit.

Als gemeenten een professionele vuurwerkshow organiseren, is een meerderheid van de Nederlanders voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. Zonder vuurwerkshow is het draagvlak voor zo’n verbod minder groot. Los van een eventueel vuurwerkverbod, vinden zes op de tien Nederlanders dat hun gemeente een centrale vuurwerkshow moet regelen. Het draagvlak voor vuurwerkvrije zones groeit licht.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research onder bijna 2.500 Nederlanders. Het draagvlak voor een algemeen vuurwerkverbod neemt toe van 49 naar 54 procent als gemeenten zo’n verbod ‘goedmaken’ met een professionele vuurwerkshow. Steeds vaker zeggen zelfs fervente vuurwerkafstekers hiermee te stoppen als in hun gemeenten een professionele vuurwerkshow wordt georganiseerd. Dat percentage ligt nu op 28 procent, tegenover 23 procent vorig jaar.

Afsteekverbod

De steun voor een algemeen vuurwerkverbod ligt in het oosten van het land met 46 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Ook als er een vuurwerkshow tegenover staat, is er in Overijssel, Gelderland en Flevoland nog steeds geen meerderheid te porren voor een verbod. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders een afsteekverbod voor particulieren steunt, vindt zestig procent het afsteken van vuurwerk wel een traditie die in stand moet worden gehouden. ‘Als gemeenten een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod instellen en een alternatief bieden, maken ze daar heel veel mensen blij mee’, concludeert Peter Kanne, senior onderzoeker van I&O Research.

Alternatieven

Een grote vuurwerkshow staat met stip bovenaan in het lijstje van alternatieven als er daadwerkelijk een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren komt. Bijna een op de vijf Nederlanders heeft geen behoefte aan een alternatief. Vijf procent voelt wel wat voor groot vreugdevuur en drie procent voor een gezamenlijk etentje met stads- of buurtgenoten. Voor een concert of een (openlucht)film is, met respectievelijk twee en één procent, nauwelijks animo. Andere alternatieven die respondenten opperden zijn activiteiten per buurt of kern, door bijvoorbeeld om 12 uur samen het glas te heffen. ‘Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat mensen wél wat willen met oud en nieuw’, stelt Kanne.

Vuurwerkvrije zones

De steun voor vuurwerkvrije zones is ten opzichte van vorig jaar iets gegroeid, blijkt verder uit het onderzoek. Bijna acht op de tien Nederlanders (78 procent) zijn daar voorstander van. Vorig jaar lag dat percentage op 76 procent. Er zijn wel regionale verschillen: in het westen en zuiden van Nederland zijn de meeste voorstanders van vuurwerkvrije zones te vinden, in het oosten van het land de minste. Driekwart van de inwoners van een gemeente met vuurwerkvrije zones is daar blij mee. Veel Nederlanders (46 procent) weten niet of er in de eigen gemeente een vuurwerkvrije zone is.

Overlast

Driekwart van alle Nederlanders ervaart in meer of mindere mate overlast van vuurwerk. Vooral het lawaai van vuurwerk en de troep op straat stoort mensen. Vier op de tien noemen de stress bij hun huisdieren. Bijna een kwart van de Nederlanders maakt zich er niet druk om.

Regionale verschillen

Dit jaar zegt twaalf procent zeker zelf vuurwerk te gaan afsteken, maar de regionale verschillen zijn groot. Vuurwerkhaters zijn het slechtste af in Overijssel, Gelderland en Flevoland waar respectievelijk 21, 20 en 19 procent van de inwoners zegt vuurwerk te gaan afsteken. In Zeeland en Limburg ligt dat percentage op respectievelijk vijf en vier procent. Ook Friezen, Groningers en inwoners uit Zuid-Holland zijn geen fanatieke vuurwerkafstekers.

Tabelvuurwerkonderzoek[1]

Aan het online onderzoek, dat tussen 3 en 8 december door I&O Research is uitgevoerd, hebben 2.492 Nederlanders (18+) meegedaan.

Informatie over vuurwerk afsteken in Amsterdam op de website van de gemeente Amsterdam >>>