Nieuwsbrief van De Goede Zaak Amsterdam aan Wij-Amsterdam


Sinds oktober 2017 zijn federatie Wij-Amsterdam en stichting De Goede Zaak Amsterdam partners in de strijd tegen de monocultuur van toeristenwinkels.

Stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft hierover een Nieuwsbrief – De Goede Zaak Amsterdam aan Wij Amsterdam gestuurd.

Stad in opstand – De macht en onmacht van bewoners

WIJ-AMSTERDAM presenteert zich op 24  november 2016 in Pakhuis De Zwijger.

Een groeiende groep bewoners lijkt zich niet gehoord te voelen door het politieke en ambtelijke apparaat bij het inrichten van de directe leefomgeving. Deze kloof tussen bewoner en bestuur is des te opmerkelijker omdat bewonersparticipatie hoog in het vaandel van de meeste politieke partijen staat. Desondanks is er met name in Amsterdam zo langzamerhand een situatie ontstaan waarbij er op sociale media openlijk over acties en opstand wordt gesproken.

Te lang, aldus de verschillende fora, heeft de politiek de negatieve consequenties van het toenemende toerisme, zoals monocultuur, illegale kamerverhuur, alcohol-, drugs- en geluidsoverlast en het verlies van sociale cohesie, ontkend.

Te lang heeft het Amsterdams bestuur de nadruk gelegd op de positieve economische effecten van het explosief gegroeide toerisme.

Te lang heeft men niet naar de bewoners geluisterd, aldus de verschillende fora. De buurtkrant D’Oude Binnenstad kopte in koeienletters in haar laatste uitgave van oktober 2016: “Genoeg is genoeg!”.

 

Zelf geluid meten tijdens festivals en evenementen!

Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast op Koningsdag en bij andere evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is, om te beginnen op Koningsdag.

Op de website van de Vereniging Amsterdamse Binnenstad is te lezen hoe men zelf het geluidsniveau kan meten.

 

 

Méér grote evenementen in 2016 in Amsterdam

Volgens het Parool, dat zelf onderzoek heeft gedaan bij de stadsdelen, zijn voor 2016 weer méér grote evenementen aangevraagd in Amsterdam. In de Evenementenkalender Amsterdam staat welke hiervan vergund zijn.

Van een Zenmeditatie in Buitenveldert of een Paas High Tea met de Toverfluit zal niemand wakker komen te liggen, en deze zullen onder kleine evenementen vallen. Grote evenementen gaan naar hun aard en definitie gepaard met grote bezoekersaantallen en hoogstwaarschijnlijk ook met luide muziek in de openbare ruimte, waardoor wederom last voor omwonenden zal ontstaan.

De grote vraag is natuurlijk wie deze evenementen aanvragen en wie er als bezoekers op af komen. Zijn dit mensen uit Amsterdam, of gebruiken ze de stad en haar inwoners slechts als decor voor hun evenement? En worden steeds de belangen van de omwonenden goed behartigd of zijn deze ondergeschikt?

Meer steun voor ‘miljoenenclaim’

SamenZeedijk heeft recent een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad om een financiële meevaller van 5,5 miljoen (toeristenbelasting AIRBNB)  structureel te besteden aan meer handhaving in de stad.  Inmiddels hebben ook andere bewonersorganisaties een vergelijkbare brief verstuurd naar de Gemeenteraad.  Waaronder de Walbewoners Prinsengracht en  wijkoverleg d’Oude Binnenstad. 

 

Buurtbewoners krijgen gelijk: geluidsoverlast café Van Mechelen onderzocht

Een groepje buurtbewoners van de Sloterkade heeft hun zin, de exploitatievergunning van eetcafé Van Mechelen moet opnieuw bekeken worden. De omwonenden stapten naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen gek werden van de geluidsoverlast.
Knipsel

De rechter heeft nu bepaald dat de gemeente nieuw onderzoek moet doen naar de geluidsoverlast en de parkeerdruk. Omwonenden deden hun beklag over rokers die in de binnentuin en voor het café een sigaretje roken en geluid maken. Maar ook het geschraap van stalen stoelen over de betonnen vloer ‘dreunt door’. Ook zitten bewoners continu in een frituurlucht.

Er moet nu akoestisch onderzoek gedaan worden naar ‘het geluid van stemmen op het inpandige terras en het stemgeluid van komende en gaande bezoekers van het café’. De omwonenden willen dat de cafévergunning van Van Mechelen ingetrokken wordt, zodat slechts de restaurantvergunning overblijft.  Lees verder op de site van AT5 >>>

Of op de website van het Parool >>>

Lees ook:  AT5: Buurtbewoners naar de rechter om overlast eetcafé Sloterkade

NSG richtlijn muziekspectra in horecabedrijven

Deze richtlijn is bedoeld voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven, in het kader van ruimtelijke ordening, het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 en Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. >>>

Horeca en wonen zijn functies die niet altijd goed samengaan. Waar in veel bestaande en nieuwe horecabedrijven (luide) muziek gewenst is, wil men in woningen juist rust. Om deze rust te bewaken hanteert de wetgever grenswaarden voor geluid. Het is de taak van de gemeentelijke overheid deze grenswaarden te handhaven. Door de ontwikkelingen in muziekstijlen en de kwaliteit van geluidsinstallaties worden tegenwoordig vaak meer lage tonen geproduceerd en sluiten de huidige beoordelingscriteria voor muziek niet altijd meer aan op de praktijk. Hierdoor kunnen bewoners rondom horecabedrijven hinder ervaren van met name de bastonen. Anderzijds worden horecabedrijven soms strenger beoordeeld dan noodzakelijk. Deze richtlijn voorziet in de behoefte bij akoestische adviseurs, handhavers en vergunningverleners om muziekgeluid genuanceerder te beoordelen.
Lees verder >>>

‘Centrum is onnodig streng, ijssalons zo slecht nog niet’

Stadsdeel Centrum voert controles uit bij het snel groeiende aantal ijszaken. Maar er is geen goede reden voor de negatieve aandacht, stelt Andrea Steinmetz van pannenkoekenhuis The Happy Pig Pancake Shop op de opiniepagina van Het Parool.

Ook stadsdeel Centrum blijkt zijn laffe tanden te hebben gezet in de ijs- en wafelwinkels, na een ‘zomer vol klachten‘. Kennelijk om te laten zien dat het strijdt tegen de afschuwelijke uitwassen van het toerisme. Maar om hoeveel klachten gaat het? Wat voor klachten? Van wie? Genoeg om daar beleid op te bepalen? Wat is het probleem eigenlijk?  Lees verder op de website van het Parool >>>

 

Vraag en antwoord met betrekking tot overlast

 

WAT IS OVERLAST EN WANNEER BEN JE STRAFBAAR?

Buurtbewoners klagen soms over overlast. Bijvoorbeeld dat jongeren veel lawaai maken, hun brommers aan laten staan of troep maken. De politie krijgt ook klachten binnen als er lantaarnpalen kapot worden gemaakt of bushokjes worden vernield. Door overlast kunnen mensen zich onveilig voelen op straat. Onder overlast verstaan we vernieling, geluidsoverlast, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plekken. Lees verder op de website van de Politie>>