Grenzen aan de groei van het toerisme-Volksinitiatief Amsterdam heeft een keuze

Natuurlijk horen toeristen bij Amsterdam; we leven in een open wereld en in een gastvrije stad. Maar als de crisis één ding duidelijk maakt, is het dat de pre-corona situatie op de lange termijn niet houdbaar is. De uitgestorven straten in het centrum met lege Nutella- en wafelshops, souvenirwinkels, steakhouses, etc. plaatsen Amsterdam voor een keuze: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad primair van en voor toeristen is, of inzetten op een binnenstad met een diverse wijkeconomie waarbij bewoners centraal staan, en toeristen geen attractiepark, maar een levendige stad kunnen bezoeken.

Het college moet daarom aan bewoners en ondernemers een plan met concrete maatregelen presenteren over hoe het toerisme in de toekomst gepaard gaat met de leefbaarheid van de stad.
Daarin staat herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. Alleen dan (i) voelt de bewoner zich thuis, (ii) voelt de toerist zich welkom, (iii) blijft het winkelaanbod divers, en (iv) is het centrum een ontmoetingsplek voor Amsterdammers en toeristen.

De gemeente moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de gemeente Amsterdam de komende 5 jaar niet boven de 12 miljoen per jaar uitkomt. Dit was het aantal overnachtingen in 20141, toen het toerisme in Amsterdam nog beheersbaar was.

Lees verder en ONDERTEKEN het initiatief.:

https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_12&I.user1=stemmen&Id=1