Cannabiswet nodig om misdaad aan te pakken

Bron: VNG.nl

Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig om tot oplossingen te komen.

Dat concludeert de bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Het failliet van het gedogen. Op weg naar de cannabiswet.’
De bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid pleit voor vernieuwd softdrugsbeleid.

cCannabiswet

Een cannabiswet moet een betere aanpak mogelijk maken, met ruimte voor gemeenten om beleid af te stemmen op de lokale situatie. De werkgroep pleit voor een integrale aanpak gebaseerd op drie pijlers:
1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan
2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven
3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop

Rondgang bij de leden

De werkgroep heeft het rapport aangeboden aan het VNG-bestuur. De VNG bespreekt het rapport de komende maanden met de leden en neemt daarna een standpunt in.

Meer informatie