De werkelijke baten en vooral kosten van het massa-toerisme in Amsterdam

De Groene Amsterdammer heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de maatschappelijke en financiële kosten en baten van het massa-toerisme in Amsterdam.

Tijdens de crisis zette Amsterdam de deur voor het toerisme wijd open. En toen liep het uit de hand. Het idee dat drukte en overlast weliswaar vervelend zijn maar dat de stad als geheel van de bezoekershausse profiteert, is een mythe. Heel veel geld vloeit direct weg naar multinationals in het buitenland. Nederland zou wel wat zorgvuldiger met haar hoofdstad en de bewoners daarvan om mogen gaan.

Lees het volledige artikel in de Groene Amsterdammer hier.

Op de Wallen: 7000 aanhoudingen per jaar, maar geen Politiebureau!

Een slechte beslissing die zal leiden tot meer overlast, dat is wat buurtbewoners vinden van de sluiting van het politiebureau Beursstraat, het laatste politiebureau op de Wallen. Agenten van het bureau worden vanaf komende zomer verplaatst naar een nieuwe bureau op de Nieuwezijds Kolk. Lees verder op de site van AT5 of op www.PolitieBureauNieuwmarkt.nl

politiebureaunieuwmarkt

 

Stad in balans? Niet als het aan de Rode Loper ligt

Bron: Facebookpagina Prins Hendrik

In de komende weken besluit de gemeenteraad over het project De Entree. Amsterdam bouwt een nieuwe entree voor de stad dat het visitekaartje voor bezoekers en Amsterdammers moet worden. De openbare ruimte krijgt een stevige facelift. Minder verkeer over het Muntplein, de touringcarhaltes verdwijnen van het Damrak en voor het Victoria Hotel en het busplatform en de taxistandplaats voor het Centraal Station zijn dicht. Alles wat niet in de mooie tekentafelplaatjes van de Rode Loper past moet weg.

De taxistandplaats en de haltes voor de touringcars en Hop-On-Hop-Off-bussen worden verplaatst naar de Prins Hendrikkade. Dat is gebeurd zonder overleg met de direct betrokken bewoners en ondernemer. Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van al die plannen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op De Wallen.

Dagelijks zijn er meer dan 300 stops bij de touringcarhaltes met zo’n 20.000 in- en uitstappers per dag van maart tot en eind oktober. ‘s Avonds en ‘s nachts komen er 4.000 taxi’s. Tegelijk komt op de Prins Hendrikkade een aanlegsteiger voor de rondvaartsector vanwege de geplande verbreding van het ‘open havenfront’.

Het zwaartepunt van de toeristenstroom verplaatst zich van het Damrak en het Prins Hendrikplantsoen (waar alleen hotels, horeca en winkels zitten) naar de Prins Hendrikkade en de Wallen (waar veel Amsterdammers wonen). De overvolle Wallen krijgt er straks per jaar 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers bij. Dit staat haaks op de ‘stad in balans’ ambities van de Gemeenteraad.

Drie jaar geleden is een ‘tijdelijke’ touringcarhalte aangelegd op de Prins Hendrikkade. Die halte leidt tot veel overlast volgens stadsdeel Centrum in hun zienswijze op de plannen voor De Entree. Ook het andere verkeer zorgt voor problemen. Bewoners van de Nieuwmarkt hebben wethouder Litjens om een verkeerscirculatieplan gevraagd nu het erop lijkt dat het auto- en taxiverkeer over de Wallen door de plannen voor de Rode Loper en De Entree met 30 tot 40% toeneemt.

De gevolgen van de plannen wil de gemeente niet in kaart brengen: ‘dit valt buiten de scope van het project’. Er is zelfs geen evaluatie met buurtondernemers en -bewoners gedaan van de tijdelijke halteplekken op de Prins Hendrikkade. Inmiddels moet de gemeente wel bijspringen met BOA’s voor de handhaving op de halteplekken, omdat de sector zelf niet voldoende geld wil opbrengen voor de stewards. Zonder handhaving werkt geen enkel plan.

Bezwaren van ondernemers en bewoners zijn de afgelopen 5 jaar stelselmatig ‘ongegrond’ verklaard. Het Rode Loper project moet ‘coûte que coûte’ doorgaan; alles voor de bezoekers en toeristen.

Het concentreren van 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers leidt niet tot de beoogde spreiding van bezoekers in Amsterdam. Het zou de gemeenteraad sieren als ze de plannen nog eens kritisch bekijken op basis van de effecten voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op de Wallen. Hoe zorg je ervoor dat we de stad echt in balans brengen? Anders wordt de Rode Loper echt een Centrumsloper.

Project 1012 ter ziele

Bron: ReportersOnline.nl  

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Het eens zo roemruchte Project 1012 ter bestrijding van de criminaliteit op de Wallen is ten grave gedragen. Zoveel wordt duidelijk uit een brief van de burgemeester aan de leden van de raadscommissie Algemene Zaken van 18 november. In die brief wordt onder het kopje ‘Veranderingen in de aanpak’ onder andere gesteld dat ‘de focus van het project verschuift. De afgelopen jaren is de term “criminogeen” reeds vermeden om stigmatisering van het gebied te voorkomen’, aldus de brief.

Even verderop wordt onder het hoofdje ‘Verandering in de organisatie’ het volgende gemeld: ‘De projectorganisatie 1012 wordt in lijn met de wens in het coalitieakkoord sneller en fundamenteler afgeslankt. Het streven is om de organisatie in 2018, of zoveel eerder als mogelijk, op te heffen’.

Duidelijker kan het bijna niet worden gezegd: het is afgelopen met het Project 1012. Lees het hele artikel via Blendle >>>

Meer artikel van Willem Oosterbeek over de Wallen op ReportersOnline.nl >>>

Herijking Project 1012

Donderdag 3 december 2015 wordt de Herijking Project 1012 en het Haalbaarheidsonderzoek Eigen Raam besproken in de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken, aanvang 13.30 uur in de Boekmanzaal, stadhuis. De agenda hiervoor is via bijgaande link te openen. Hier vindt u ook de stukken over dit onderwerp.

project-1012-Amsterdam[1]Als u in wilt spreken op dit onderwerp dient u dit 24 uur vóór aanvang van de vergadering te doen, via deze link:

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.

Inspreken kan bij commissievergaderingen. Bij raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. De video-opnames zijn terug te vinden in Raadsinformatie Amsterdam. Lees verder >>>