Anoniem toezicht door Amsterdamse handhavers

Handhavingscapaciteit  blijft onvoldoende!

Handhavingscapaciteit blijft onvoldoende!

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten. Dat is uiteraard een stap in de goede richting.  Maar er moet veel meer gebeuren. De handhavingscapaciteit is onvoldoende en zal minimaal verdubbeld moeten worden, maar zelfs dan is de handhavingscapaciteit nog lang niet voldoende.  
Lees hieronder het officiële bericht van de gemeente Amsterdam

Bron: Amsterdam.nl

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten om hardnekkige overlast en moeilijk te constateren overtredingen te bestrijden. Anoniem toezicht betekent dat een toezichthouder zich in eerste instantie niet bekend hoeft te maken als toezichthouder en zich voordoet als bijvoorbeeld een klant of toerist. Dit kan zowel een gemeentelijke toezichthouder zijn als een extern ingehuurde mystery guest. De gemeente blijft uiteraard ook op de reguliere manier handhaven.

De branches waar anoniem toezicht in de toekomst zal worden ingezet zijn: Taxi, Illegale passagiersvaart (snorders op het water), Souvenirshops, Horeca en Avondwinkels, Horecadeurbeleid (discriminatie), Woonfraude en-of Illegale hotels, Escort, Prostitutie en Massagesalons.

Snel optreden

Regulier, geüniformeerd toezicht blijft het uitgangspunt voor handhaving, maar in aanvulling daarop kan anoniem toezicht worden ingezet om snel en effectief te kunnen optreden tegen overlast of ernstige overtredingen. Voorbeelden zijn het op heterdaad betrappen van illegale prostitutiewerkzaamheden bij een massagesalon of het betrappen van snorders die illegaal taxivervoer aanbieden. De gemeente zet op dit moment op een beperkt aantal dossiers al af en toe anonieme toezichthouders in.

Voorwaarden

Anoniem toezicht wordt alleen ingezet voor bestuurlijke handhaving en niet voor de opsporing van strafbare feiten. Wanneer er een strafbaar feit wordt geconstateerd, wordt hierover wel altijd melding gedaan bij de politie. Verder mogen toezichthouders niet uitlokken: ze mogen niet vragen om verboden diensten die niet van tevoren openlijk worden aangeboden. De anonieme toezichthouders krijgen een speciale instructie, training en begeleiding.

Herijking Project 1012

Donderdag 3 december 2015 wordt de Herijking Project 1012 en het Haalbaarheidsonderzoek Eigen Raam besproken in de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken, aanvang 13.30 uur in de Boekmanzaal, stadhuis. De agenda hiervoor is via bijgaande link te openen. Hier vindt u ook de stukken over dit onderwerp.

project-1012-Amsterdam[1]Als u in wilt spreken op dit onderwerp dient u dit 24 uur vóór aanvang van de vergadering te doen, via deze link:

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.

Inspreken kan bij commissievergaderingen. Bij raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. De video-opnames zijn terug te vinden in Raadsinformatie Amsterdam. Lees verder >>>

VVAB visie op balans in de stad

De VVAB bood woensdag 30 september in het stadhuis een eigen visie op de balans van de Binnenstad aan de burgemeester en het gemeentebestuur aan. De balansnota van de VVAB is opgesteld als reactie op het startdocument “Stad in Balans” van het College van B en W.
lees verder op de website van de VVAB >>>

Binnenkort in elke winkel een horecahoek / wafelhoek?

Stadsdeelcentrum wil een proef starten met zogenaamde mengformules. In elke winkel mag dan een horecahoek gecreëerd worden. Die horecahoek mag niet groter zijn dan 20 procent. Dat is dus een groot deel van een winkel. De Bijenkorf kan daardoor één etage veranderen in een lunchroom.

Het klinkt sympathiek, de detailhandel heeft het immers moeilijk en dat zal voorlopig ook niet meer veranderen. Maar hoe gaat zich dat ontwikkelen? Een paar jaar geleden schrapte het stadsdeel, op voorstel van wethouder Eric van de Burg, een paar regels om het zo makkelijker te maken een ijs- en wafelshop te starten. De gevolgen hiervan zijn bekend… Door het huidige voornemen van stadsdeelcentrum kan nu een wafelhoek in elke winkel gestart worden.

img-20151002-wa0001-1-1[1]

img-20151002-wa0000-1-1[1]

SamenZeedijk organiseert referendum over evenementen

Meer feest, minder overlast

De Zeedijk worstelt, net als andere delen van de stad, met de georganiseerde evenementen. Evenementen hebben een enorme impact op de bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. Dit veroorzaakt regelmatig spanningen, die niet in het belang zijn van de Zeedijk samenleving. SamenZeedijk heeft in het kader van het project Zeedijk Toekomst geprobeerd om een aantal voorstellen te formuleren waarbij rekening wordt gehouden met de soms conflicterende belangen van de verschillende groepen zoals onder andere bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk.  Lees verder op de website van SamenZeedijk >>>

Zeedijk referendum

Zeedijk referendum

Amsterdam zal de komst van toeristen moeten omarmen

Amsterdam zal de komst van toeristen moeten omarmen, schrijft Adjiedj Bakas op de opiniepagina van Het Parool. En dat kan prima.

Binnen tien jaar krijgen overheden dertig tot vijftig procent minder aan reguliere belastinginkomsten binnen, zo becijferde futuroloog Wim de Ridder van de Universiteit Twente. Amsterdam kan over tien jaar vier keer zo veel toeristen aantrekken als nu. Budgetairlines bereiden zich erop voor mensen gratis naar steden te vervoeren, in ruil voor een deel van de toeristenbelasting. Ze gaan deals aan met steden die toeristen willen werven.

Omdat alle Europese landen met teruglopende belastingopbrengsten te maken krijgen, ontstaat een wedloop tussen steden. Twee hotelkamers leveren één fulltime baan op, en de verzorgingsstaat is alleen te financieren als er meer belastingopbrengsten, bijvoorbeeld uit toerisme, komen.

Volgens de Wereld Toerisme Organisatie zwermden in 2014 ruim 1,1 miljard internationale toeristen over de wereld. Dat aantal zal groeien naar 1,8 miljard in 2030. Stedentrips maken praktisch altijd onderdeel uit van de reis. New York, dat jaarlijks ruim vijftig miljoen toeristen trekt, verdient daar een kleine 33 miljard dollar aan. Behalve grotere omzetten van hotels, winkels, theaters, musea en noem maar op, betekent dat veel extra werkgelegenheid. Het is dan ook geen wonder dat stadsbesturen de loper uitrollen voor de massaal toestromende stedentrippers.

Beleidsnota
Hoe moeten we hier met deze trend omgaan? De gemeente Amsterdam schreef de beleidsnota Stad in Balans. Wat mij betreft een prima uitgangspunt voor de toekomst. We zien dat de drukte zich nu concentreert op de as Amsterdam CS-Rijksmuseum. Daarbuiten is het (ook in het centrum) redelijk rustig. Een manier om de toenemende drukte de komende jaren te spreiden, is de ‘toeristenas’ te verlengen. De meeste musea stellen maar een klein deel van hun kunstcollecties tentoon. Waarom niet een Rijksmuseum-2 in Noord? Brug over het IJ en de as is verlengd. De Noord/Zuidlijn is straks ook klaar.

Je kunt ook een tweede as voor toeristen aanleggen. In de Spaanse stad Bilbao werd in een achtergebleven stadsdeel het Guggenheim Museum gebouwd. Dat hielp het toerisme te spreiden. Zo zijn er legio ideeën te bedenken om met de aanstaande toeristendrukte om te gaan.

Kijk naar de De Ruyterkade, het stukje achter het CS, tussen het station en de brandweerkazerne. Perfect geschikt om een hele hotelboulevard van te maken, zonder enige overlast, want er woont geen kip. De Chinees-Amsterdamse ondernemer Alex Chang bedacht voor die kade het Amsterdam Town House, dat zich onder meer richt op de creatieve industrie in Pakhuis de Zwijger en de start-ups van Neelie Kroes op het Marineterrein, beide op een steenworp afstand van het centrum. Prima idee, dus geef hem alle ruimte het te doen.

Hotel
Ben ik voor toerisme tegen elke prijs? Natuurlijk niet. Naast mijn kantoor zit hostel Sarphati. Al twintig jaar zit in dat gebouw een hotel, de eerste vijftien jaar zonder overlast. Maar de huidige eigenaar propt het hotel tjokvol jongeren die in mijn portiek hun joints roken en biertjes zuipen, alsof dat de hotellobby is.

Het hostel is de afgelopen twintig jaar steeds doorverkocht. De hotelvergunning van elk hotel moet wat mij betreft gekoppeld zijn aan een eigenaar. Verkoopt die het hotel door, dan moet de nieuwe eigenaar, net als zijn hotelconcept, goed gescreend worden. Jongerenhostels moet je niet in een woonwijk vestigen. Op een bedrijventerrein kan dat prima.

Er zijn Amsterdammers die klagen over de groei in horeca, zeker als het gaat om de ijswinkels. Leuke buurtwinkels verdwijnen en worden vervangen door horecazaken voor toeristen. Maar waarom verdwijnen de buurtwinkels? Omdat de Amsterdammers er niet kopen, maar uitwijken naar webshops. Een goed draaiende buurtwinkel gaat eerder ten onder aan webshops dan aan toerisme. Klagers: koop in je buurtwinkels en garandeer zo hun bestaansrecht. Koop je er niet, dan vallen de buurtwinkels om en kun je kiezen uit leegstand en verpaupering of een horecazaak voor toeristen.

Ik ken mensen uit de hospitalityindustrie die geboren zijn voor hun werk. Ze zijn dienstbaar op een manier die niet onderdanig is. Maar soms krijg je als klant van een Amsterdams terras regelrechte botheid te verstouwen. Ik erger me aan al die bijverdienende studenten die geen enkele passie hebben voor gastvrijheid. En ik ben ervan overtuigd dat dit ons in het buitenland vaak slechte reclame oplevert.

Internationale normen
De duurdere hotels, restaurants en terrassen hebben dit allang in de gaten. Maar een groot deel van de Nederlandse horeca heeft niet in de gaten dat onze gastvrijheid vaak zeer schril afsteekt bij die in de meeste andere landen. Omdat ons land steeds meer toeristen ontvangt en er veel geld valt te verdienen in deze sector, zal ook de hospitalityindustrie een stap moeten maken de komende jaren. Een stap naar internationale normen, zodat de rijke Chinezen en Indiërs, voor wie bediening niet snel te onderdanig is, niet wegblijven op den duur.

Massatoerisme verheft Amsterdam tot wereldstad

Onderzoek onder 16.000 Amsterdammers

Het lijkt alsof er oeverloos wordt geklaagd over de drukte in de stad, over de massa’s toeristen en de groeiende verkeersstromen, maar de meeste Amsterdammers storen zich helemaal niet aan de grote aantallen mensen in de stad.

De helft van de ruim 16.000 (potentiële) Parool-lezers die deelnamen aan een onderzoek van deze krant juicht het zelfs toe als er in de toekomst méér toeristen komen. Het grootste deel van de ondervraagden heeft er ook geen bezwaar tegen als meer Amsterdammers hun huis onderverhuren via websites als Airbnb.  Lees veder op de website van het Parool >>>

Knipsel