Herijking Project 1012

Donderdag 3 december 2015 wordt de Herijking Project 1012 en het Haalbaarheidsonderzoek Eigen Raam besproken in de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken, aanvang 13.30 uur in de Boekmanzaal, stadhuis. De agenda hiervoor is via bijgaande link te openen. Hier vindt u ook de stukken over dit onderwerp.

project-1012-Amsterdam[1]Als u in wilt spreken op dit onderwerp dient u dit 24 uur vóór aanvang van de vergadering te doen, via deze link:

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.

Inspreken kan bij commissievergaderingen. Bij raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. De video-opnames zijn terug te vinden in Raadsinformatie Amsterdam. Lees verder >>>

Geef een reactie