Anoniem toezicht door Amsterdamse handhavers

Handhavingscapaciteit  blijft onvoldoende!

Handhavingscapaciteit blijft onvoldoende!

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten. Dat is uiteraard een stap in de goede richting.  Maar er moet veel meer gebeuren. De handhavingscapaciteit is onvoldoende en zal minimaal verdubbeld moeten worden, maar zelfs dan is de handhavingscapaciteit nog lang niet voldoende.  
Lees hieronder het officiële bericht van de gemeente Amsterdam

Bron: Amsterdam.nl

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten om hardnekkige overlast en moeilijk te constateren overtredingen te bestrijden. Anoniem toezicht betekent dat een toezichthouder zich in eerste instantie niet bekend hoeft te maken als toezichthouder en zich voordoet als bijvoorbeeld een klant of toerist. Dit kan zowel een gemeentelijke toezichthouder zijn als een extern ingehuurde mystery guest. De gemeente blijft uiteraard ook op de reguliere manier handhaven.

De branches waar anoniem toezicht in de toekomst zal worden ingezet zijn: Taxi, Illegale passagiersvaart (snorders op het water), Souvenirshops, Horeca en Avondwinkels, Horecadeurbeleid (discriminatie), Woonfraude en-of Illegale hotels, Escort, Prostitutie en Massagesalons.

Snel optreden

Regulier, geüniformeerd toezicht blijft het uitgangspunt voor handhaving, maar in aanvulling daarop kan anoniem toezicht worden ingezet om snel en effectief te kunnen optreden tegen overlast of ernstige overtredingen. Voorbeelden zijn het op heterdaad betrappen van illegale prostitutiewerkzaamheden bij een massagesalon of het betrappen van snorders die illegaal taxivervoer aanbieden. De gemeente zet op dit moment op een beperkt aantal dossiers al af en toe anonieme toezichthouders in.

Voorwaarden

Anoniem toezicht wordt alleen ingezet voor bestuurlijke handhaving en niet voor de opsporing van strafbare feiten. Wanneer er een strafbaar feit wordt geconstateerd, wordt hierover wel altijd melding gedaan bij de politie. Verder mogen toezichthouders niet uitlokken: ze mogen niet vragen om verboden diensten die niet van tevoren openlijk worden aangeboden. De anonieme toezichthouders krijgen een speciale instructie, training en begeleiding.

Geef een reactie