GroenLinks wil burgerjury die oordeelt over beleid stadsbestuur

Amsterdammers moeten veel meer te zeggen krijgen over hun stad. De drie linkse partijen buitelen over elkaar heen met voorstellen om de participatie en lokale inspraak te verbeteren.

Deze week kwamen zowel de SP als GroenLinks met een eigen vijfpuntenplan met voorstellen. Beide partijen willen dat burgers zich in referenda op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau uitspreken over lokale onderwerpen. SP-raadslid Tier Bakker wil dat een ‘bewonersloket’ bewoners gaat informeren over plannen voor, en ontwikkelingen in de buurt. Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten.

‘Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers,’ zegt Bakker. ‘Als zij serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt uiteindelijk bij aan de leefbaarheid.’

Als het aan GroenLinks ligt komt er een burgerjury, die kan oordelen over het beleid van het stadsbestuur. Het college moet de adviezen van dit forum meenemen in de besluiten die worden genomen. Fractievoorzitter van GroenLinks Rutger Groot Wassink denkt dat de voorstellen tot meer participatie goed zijn voor de stad. ‘We zijn ervan overtuigd dat politieke besluitvorming beter wordt als zo veel mogelijk Amsterdammers hebben meegedacht.’

Onlangs pleitte de PvdA ook al voor een burgerforum dat kan meedenken over hoe de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen beter kan. Dit forum zou samengesteld moeten worden door middel van een loting.

Lees verder op de website van het Parool >>>

Bewonersorganisatie SamenZeedijk heeft recent jaar twee keer een referendum georganiseerd over de een proef met de afvalophaaltijden en over de Zeedijk evenementen.  (BOB-raadpleging) Meer informatie hierover op de website van SamenZeedijk 

groenlinks minisp miniPvdA

SP: Laat de buurt bepalen

Bron: website SP

De SP presenteert een vijfpuntenplan voor betere buurtinspraak. De SP wil dat bewoners en buurtondernemers zo verregaande invloed krijgen op de ontwikkelingen in hun buurt. SP-raadslid Tiers Bakker: “Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daar moeten we gebruik van maken.”

Door de groeiende drukte, komt de leefbaarheid in sommige buurten in de knel. De SP doet daarom vijf voorstellen om mensen uit de buurt inspraak te geven bij wat er in hun buurt gebeurt.

Tiers Bakker (SP)

Tiers Bakker (SP)

Zo wil de SP dat plannen voor een buurt vroegtijdig worden besproken met bewoners en andere belanghebbenden, zodat zij de kans krijgen om actief mee te denken. Een speciaal bewonersloket moet zorgen voor een goede informatievoorziening aan bewoners over plannen en ontwikkelingen die in een staat of buurt spelen. Wanneer het verzet van buurtbewoners tegen plannen in buurt groot is, maar zij desondanks geen gehoor vinden bij het stads(deel)bestuur, moeten bewoners de mogelijkheid hebben een raadgevend buurtreferendum af te dwingen.

Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten, financieel ondersteund door de gemeente en aangesloten buurtondernemers. Dit geld kunnen zij gebruiken om afspraken te maken over het gebruik van de openbare ruimte, het bepalen van openingstijden en het aanbieden van activiteiten en voorzieningen in de buurt.

Bakker: “Als bewoners serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt. Bewoners en buurtondernemers moeten daarom meer invloed krijgen op ontwikkelingen in hun buurt. Laat ze aan het woord. Wat vinden ze goed, wat vinden ze niet goed en hoe kunnen alle betrokken zorgen voor een aantrekkelijke buurt voor iedereen? Ik ben ervan overtuigd dat zij samen kunnen zorgen voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren.“

sp mini

Zeuren Amsterdammers terecht over toeristen en festivals?

 

Klagers over de drukte werden dit weekeinde afgeserveerd door wethouder Abdeluheb Choho, die overlast een kwestie van perceptie noemde. Zijn Amsterdammers van die zeikerds?

Dat Amsterdam niet zo rustig is als op de foto’s: dat is eigenlijk het eerste wat Janice James uit Chicago was opgevallen toen ze zondag aankwam in de stad. ‘Wordt er geklaagd over de drukte in Amsterdam? Ik kan me dat heel goed voorstellen, deze stad is klein en overal waar je kijkt, zie je toeristen.’ Lees verder op de website van het Parool >>>

d66 mini   VVD mini  PvdA sp mini