SP: Laat de buurt bepalen

Bron: website SP

De SP presenteert een vijfpuntenplan voor betere buurtinspraak. De SP wil dat bewoners en buurtondernemers zo verregaande invloed krijgen op de ontwikkelingen in hun buurt. SP-raadslid Tiers Bakker: “Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daar moeten we gebruik van maken.”

Door de groeiende drukte, komt de leefbaarheid in sommige buurten in de knel. De SP doet daarom vijf voorstellen om mensen uit de buurt inspraak te geven bij wat er in hun buurt gebeurt.

Tiers Bakker (SP)

Tiers Bakker (SP)

Zo wil de SP dat plannen voor een buurt vroegtijdig worden besproken met bewoners en andere belanghebbenden, zodat zij de kans krijgen om actief mee te denken. Een speciaal bewonersloket moet zorgen voor een goede informatievoorziening aan bewoners over plannen en ontwikkelingen die in een staat of buurt spelen. Wanneer het verzet van buurtbewoners tegen plannen in buurt groot is, maar zij desondanks geen gehoor vinden bij het stads(deel)bestuur, moeten bewoners de mogelijkheid hebben een raadgevend buurtreferendum af te dwingen.

Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten, financieel ondersteund door de gemeente en aangesloten buurtondernemers. Dit geld kunnen zij gebruiken om afspraken te maken over het gebruik van de openbare ruimte, het bepalen van openingstijden en het aanbieden van activiteiten en voorzieningen in de buurt.

Bakker: “Als bewoners serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt. Bewoners en buurtondernemers moeten daarom meer invloed krijgen op ontwikkelingen in hun buurt. Laat ze aan het woord. Wat vinden ze goed, wat vinden ze niet goed en hoe kunnen alle betrokken zorgen voor een aantrekkelijke buurt voor iedereen? Ik ben ervan overtuigd dat zij samen kunnen zorgen voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren.“

sp mini

Geef een reactie