GroenLinks wil burgerjury die oordeelt over beleid stadsbestuur

Amsterdammers moeten veel meer te zeggen krijgen over hun stad. De drie linkse partijen buitelen over elkaar heen met voorstellen om de participatie en lokale inspraak te verbeteren.

Deze week kwamen zowel de SP als GroenLinks met een eigen vijfpuntenplan met voorstellen. Beide partijen willen dat burgers zich in referenda op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau uitspreken over lokale onderwerpen. SP-raadslid Tier Bakker wil dat een ‘bewonersloket’ bewoners gaat informeren over plannen voor, en ontwikkelingen in de buurt. Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten.

‘Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers,’ zegt Bakker. ‘Als zij serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt uiteindelijk bij aan de leefbaarheid.’

Als het aan GroenLinks ligt komt er een burgerjury, die kan oordelen over het beleid van het stadsbestuur. Het college moet de adviezen van dit forum meenemen in de besluiten die worden genomen. Fractievoorzitter van GroenLinks Rutger Groot Wassink denkt dat de voorstellen tot meer participatie goed zijn voor de stad. ‘We zijn ervan overtuigd dat politieke besluitvorming beter wordt als zo veel mogelijk Amsterdammers hebben meegedacht.’

Onlangs pleitte de PvdA ook al voor een burgerforum dat kan meedenken over hoe de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen beter kan. Dit forum zou samengesteld moeten worden door middel van een loting.

Lees verder op de website van het Parool >>>

Bewonersorganisatie SamenZeedijk heeft recent jaar twee keer een referendum georganiseerd over de een proef met de afvalophaaltijden en over de Zeedijk evenementen.  (BOB-raadpleging) Meer informatie hierover op de website van SamenZeedijk 

groenlinks minisp miniPvdA

GroenLinks: Maak van Amsterdam een democratische proeftuin

Bron: website GroenLinks

GroenLinks Amsterdam vindt dat de lokale democratie en burgerparticipatie verbreed en versterkt moeten worden.  Alle Amsterdammers zouden moeten kunnen meedenken en –beslissen over het beleid in de stad. Veel gaat goed, maar het kan beter. In een initiatiefvoorstel roept GroenLinks Amsterdam het stadsbestuur op de stad in 2016 tot democratische proeftuin te maken. Dat kan onder andere door de invoering van wijk- en buurtreferenda, door te leren van de Burgertop en door de invoering van een burgerjury.

GroenLinks wil dat Amsterdam een stad is waar bewoners en belanghebbenden maximaal betrokken zijn bij de inrichting van hun directe leefomgeving. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: “Wij geloven dat Amsterdammers heel goed weten wat goed voor hen is. En we zijn er van overtuigd dat politieke besluitvorming beter wordt als zo veel mogelijk mensen hebben meegedacht”.
Betere participatie is wat GroenLinks betreft niet alleen in het belang van het bestuur maar van de hele stad. Duo-raadslid Lene Grooten: “Het is tijd voor de gemeente Amsterdam om op een nieuwe manier naar de bewoners in de stad te kijken. Veel beleid wordt nu nog teveel van bovenaf verzonnen en ontwikkeld terwijl de tijden veranderen: mensen willen meepraten en nemen zelf de meest geweldige initiatieven die de stad mooier maken.”
Wat GroenLinks Amsterdam betreft kan de lokale democratie en de politiek-bestuurlijke besluitvorming wel wat vernieuwing gebruiken. Te weinig mensen zijn op de hoogte van- en betrokken bij de mogelijkheden die er zijn om invloed uit te oefenen. Daarom doet GroenLinks in een initiatiefvoorstel vijf voorstellen om van Amsterdam een democratische proeftuin te maken. Zo wil GroenLinks het referendum weer mogelijk maken, zowel op buurt-, wijk-, en stadsdeelniveau, zodat er over lokale onderwerpen aan de democratische noodrem kan worden getrokken.
Daarnaast vindt GroenLinks dat buurtrechten moeten worden vastgelegd in Amsterdamse verordeningen zodat bewoners een formele positie innemen bij initiatieven in de buurt. Ook wil GroenLinks dat de gemeente een nieuwe Burgertop Amsterdam faciliteert, waarbij de lessen uit G250 Buurttop de Pijp moeten worden meegenomen.
Tot slot stelt GroenLinks voor om een burgerjury, zoals in Rotterdam is ingesteld, ook in Amsterdam te starten. De leden van de burgerjury kunnen hun oordeel geven over het beleid van het college en deze adviezen moeten worden meegenomen in het beleid.

Meer lezen

Initiatiefvoorstel Amsterdam als democratische proeftuin

groenlinks mini