Reactie Wij-Amsterdam op de Amsterdam City Index 2019

Eind januari verscheen in boekvorm de jaarlijkse City Index van Amsterdam City, ‘de barometer van de bedrijvige binnenstad’. Het is de stem van de ondernemer. De City Index is één samenvattend cijfer dat de verandering ten goede of ten slechte weergeeft van bijvoorbeeld omzetten, huurprijzen, imago, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een greep uit de resultaten van het rapport: na inflatiecorrectie, is de omzet bij winkels, café’s en restaurants in het centrum nauwelijks gestegen. De overige trends houden elkaar min of meer in evenwicht. Er is minder diefstal, maar meer overlast. Het centrum is beter bereikbaar, maar er zijn viezere straten. Het aantal bezoekers groeit minder snel dan in voorgaande jaren. Wij-Amsterdam zet wel enige kanttekeningen bij deze ondernemersvisie.