Toeristische draagkracht steden

Wat is de toeristische draagkracht van steden. Welk maximale aantal toeristen kan een stad aan waarbij de stad en de inwoners hun eigenheid behouden?

Venetië is een cultuurhistorisch pretpark dat jaarlijks overspoeld wordt door miljoenen bezoekers. Het aantal steden dat momenteel bang is om te “venetianiseren” is snel stijgende. Amsterdam, Barcelona, Berlijn, B rugge, Florence en Praag zijn slechts
een paar voorbeelden. Prof. Jan van der Borg van de KU Leuven, België heeft hiernaar onderzoek gedaan. Een hand-out hierover is hier te lezen.

Stad in balans? Niet als het aan de Rode Loper ligt

Bron: Facebookpagina Prins Hendrik

In de komende weken besluit de gemeenteraad over het project De Entree. Amsterdam bouwt een nieuwe entree voor de stad dat het visitekaartje voor bezoekers en Amsterdammers moet worden. De openbare ruimte krijgt een stevige facelift. Minder verkeer over het Muntplein, de touringcarhaltes verdwijnen van het Damrak en voor het Victoria Hotel en het busplatform en de taxistandplaats voor het Centraal Station zijn dicht. Alles wat niet in de mooie tekentafelplaatjes van de Rode Loper past moet weg.

De taxistandplaats en de haltes voor de touringcars en Hop-On-Hop-Off-bussen worden verplaatst naar de Prins Hendrikkade. Dat is gebeurd zonder overleg met de direct betrokken bewoners en ondernemer. Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van al die plannen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op De Wallen.

Dagelijks zijn er meer dan 300 stops bij de touringcarhaltes met zo’n 20.000 in- en uitstappers per dag van maart tot en eind oktober. ‘s Avonds en ‘s nachts komen er 4.000 taxi’s. Tegelijk komt op de Prins Hendrikkade een aanlegsteiger voor de rondvaartsector vanwege de geplande verbreding van het ‘open havenfront’.

Het zwaartepunt van de toeristenstroom verplaatst zich van het Damrak en het Prins Hendrikplantsoen (waar alleen hotels, horeca en winkels zitten) naar de Prins Hendrikkade en de Wallen (waar veel Amsterdammers wonen). De overvolle Wallen krijgt er straks per jaar 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers bij. Dit staat haaks op de ‘stad in balans’ ambities van de Gemeenteraad.

Drie jaar geleden is een ‘tijdelijke’ touringcarhalte aangelegd op de Prins Hendrikkade. Die halte leidt tot veel overlast volgens stadsdeel Centrum in hun zienswijze op de plannen voor De Entree. Ook het andere verkeer zorgt voor problemen. Bewoners van de Nieuwmarkt hebben wethouder Litjens om een verkeerscirculatieplan gevraagd nu het erop lijkt dat het auto- en taxiverkeer over de Wallen door de plannen voor de Rode Loper en De Entree met 30 tot 40% toeneemt.

De gevolgen van de plannen wil de gemeente niet in kaart brengen: ‘dit valt buiten de scope van het project’. Er is zelfs geen evaluatie met buurtondernemers en -bewoners gedaan van de tijdelijke halteplekken op de Prins Hendrikkade. Inmiddels moet de gemeente wel bijspringen met BOA’s voor de handhaving op de halteplekken, omdat de sector zelf niet voldoende geld wil opbrengen voor de stewards. Zonder handhaving werkt geen enkel plan.

Bezwaren van ondernemers en bewoners zijn de afgelopen 5 jaar stelselmatig ‘ongegrond’ verklaard. Het Rode Loper project moet ‘coûte que coûte’ doorgaan; alles voor de bezoekers en toeristen.

Het concentreren van 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers leidt niet tot de beoogde spreiding van bezoekers in Amsterdam. Het zou de gemeenteraad sieren als ze de plannen nog eens kritisch bekijken op basis van de effecten voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op de Wallen. Hoe zorg je ervoor dat we de stad echt in balans brengen? Anders wordt de Rode Loper echt een Centrumsloper.

Oproep rolkoffergroep

Horeca in de Haarlemmerpoort????

Haarlemmerplein

Haarlemmerplein

Op 5 januari vergadert het stadsdeel over plannen voor horeca in de Haarlemmerpoort. Het stadsdeel wil akkoord gaan met een brasserie/café dat doordeweeks tot van 8:30 tot 01:00 geopend is en in het weekend tot 03:00, inclusief terras. Dit is het derde horecaplan voor het Haarlemmerplein dat in behandeling is.

Het stadsdeel vraagt de bewoners niets, hoewel dat wel beloofd was. De rolkoffergroep wil niet dat er nog een plein opgeofferd wordt aan toeristen met de bijbehorende overlast. Het Haarlemmerplein moet geen toeristen/rolkofferplein worden.
En natuurlijk moet er wél naar bewoners geluisterd worden.

Kom daarom naar de vergadering op 5 januari in de Stopera en laat je stem horen. Neem

Rolkoffergroep in actie

Rolkoffergroep in actie

je rolkoffer, een spandoek of een protestflyer mee.
De vergadering begint om 20:00 in zaal 0239.
Je kunt ook spreektijd aanvragen via bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl tot 16:00 op maandag 4 januari.

Ben je dinsdag verhinderd en wil je toch je mening geven aan het stadsdeel? Via bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl kun je je mening e-mailen zodat het bij het stadsdeelbestuur terecht komt.

Agenda bestuurscommissie >>

 De rolkoffergroep op facebook >>

Bewonersboete’ Leidsepleinbuurt

we020 bewonersboete LeidsepleinbuurtDe Amsterdamse SP heeft schriftelijk vragen gesteld over de ontheffingspas die bewoners van de Leidsepleinbuurt moeten aanschaffen om ’s avonds de Zieseniskade op te kunnen rijden.

‘Met zo’n bedrag lijkt het er eerder op dat de bewoners gepest worden’, vindt SP-raadslid Remine Alberts.

Die pas is nodig om de verzinkbare paal omlaag te laten schuiven. De SP valt vooral over de prijs. De toegangspas kost namelijk 110 euro voor twee jaar, plus 50 euro borg. ‘Het paaltje is bedoeld om de kade leefbaar te houden voor bewoners. Maar met zo’n bedrag lijkt het er eerder op dat de bewoners gepest worden’, vindt SP-raadslid Remine Alberts. Wat de pas zou gaan kosten, werd in een eerdere bekendmaking bovendien niet genoemd.
Lees het hele artikel op de website van het Parool >>>
Informatie hierover op de website van de gemeente Amsterdam >>>

Dossier: sp mini

we020 Remine Alberts SP

Remine Alberts (SP)

Strijd tegen verpretparkisering centrum heeft wind in de rug gekregen

De strijd tegen de pretparkisering van Amsterdam heeft het afgelopen jaar de wind in de rug gekregen. Er is verzet en hoe langer hoe meer wordt paal en perk gesteld aan de ongein.

Heel slim bedacht door de marketeers!

Heel slim bedacht door de marketeers!

Het is nog niet zo lang geleden dat toenmalig stadsdeelbestuurder Els Iping, tegenwoordig actief binnen de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, werd weggezet als de verpersoonlijking van de vertrutting van de stad. Lees de hele analyse op de website van het Parool >>>

Meer steun voor ‘miljoenenclaim’

SamenZeedijk heeft recent een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad om een financiële meevaller van 5,5 miljoen (toeristenbelasting AIRBNB)  structureel te besteden aan meer handhaving in de stad.  Inmiddels hebben ook andere bewonersorganisaties een vergelijkbare brief verstuurd naar de Gemeenteraad.  Waaronder de Walbewoners Prinsengracht en  wijkoverleg d’Oude Binnenstad. 

 

Buurtbewoners krijgen gelijk: geluidsoverlast café Van Mechelen onderzocht

Een groepje buurtbewoners van de Sloterkade heeft hun zin, de exploitatievergunning van eetcafé Van Mechelen moet opnieuw bekeken worden. De omwonenden stapten naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen gek werden van de geluidsoverlast.
Knipsel

De rechter heeft nu bepaald dat de gemeente nieuw onderzoek moet doen naar de geluidsoverlast en de parkeerdruk. Omwonenden deden hun beklag over rokers die in de binnentuin en voor het café een sigaretje roken en geluid maken. Maar ook het geschraap van stalen stoelen over de betonnen vloer ‘dreunt door’. Ook zitten bewoners continu in een frituurlucht.

Er moet nu akoestisch onderzoek gedaan worden naar ‘het geluid van stemmen op het inpandige terras en het stemgeluid van komende en gaande bezoekers van het café’. De omwonenden willen dat de cafévergunning van Van Mechelen ingetrokken wordt, zodat slechts de restaurantvergunning overblijft.  Lees verder op de site van AT5 >>>

Of op de website van het Parool >>>

Lees ook:  AT5: Buurtbewoners naar de rechter om overlast eetcafé Sloterkade

GroenLinks wil burgerjury die oordeelt over beleid stadsbestuur

Amsterdammers moeten veel meer te zeggen krijgen over hun stad. De drie linkse partijen buitelen over elkaar heen met voorstellen om de participatie en lokale inspraak te verbeteren.

Deze week kwamen zowel de SP als GroenLinks met een eigen vijfpuntenplan met voorstellen. Beide partijen willen dat burgers zich in referenda op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau uitspreken over lokale onderwerpen. SP-raadslid Tier Bakker wil dat een ‘bewonersloket’ bewoners gaat informeren over plannen voor, en ontwikkelingen in de buurt. Ook moeten bewoners en buurtondernemers de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijke buurtvereniging op te richten.

‘Buurtbewoners weten het beste hoe hun buurt levendig en aantrekkelijk kan zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers,’ zegt Bakker. ‘Als zij serieus worden genomen, wordt de betrokkenheid in de buurt groter. Dat draagt uiteindelijk bij aan de leefbaarheid.’

Als het aan GroenLinks ligt komt er een burgerjury, die kan oordelen over het beleid van het stadsbestuur. Het college moet de adviezen van dit forum meenemen in de besluiten die worden genomen. Fractievoorzitter van GroenLinks Rutger Groot Wassink denkt dat de voorstellen tot meer participatie goed zijn voor de stad. ‘We zijn ervan overtuigd dat politieke besluitvorming beter wordt als zo veel mogelijk Amsterdammers hebben meegedacht.’

Onlangs pleitte de PvdA ook al voor een burgerforum dat kan meedenken over hoe de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen beter kan. Dit forum zou samengesteld moeten worden door middel van een loting.

Lees verder op de website van het Parool >>>

Bewonersorganisatie SamenZeedijk heeft recent jaar twee keer een referendum georganiseerd over de een proef met de afvalophaaltijden en over de Zeedijk evenementen.  (BOB-raadpleging) Meer informatie hierover op de website van SamenZeedijk 

groenlinks minisp miniPvdA

Zeuren Amsterdammers terecht over toeristen en festivals?

 

Klagers over de drukte werden dit weekeinde afgeserveerd door wethouder Abdeluheb Choho, die overlast een kwestie van perceptie noemde. Zijn Amsterdammers van die zeikerds?

Dat Amsterdam niet zo rustig is als op de foto’s: dat is eigenlijk het eerste wat Janice James uit Chicago was opgevallen toen ze zondag aankwam in de stad. ‘Wordt er geklaagd over de drukte in Amsterdam? Ik kan me dat heel goed voorstellen, deze stad is klein en overal waar je kijkt, zie je toeristen.’ Lees verder op de website van het Parool >>>

d66 mini   VVD mini  PvdA sp mini