Handhavingsbeleid

Er  wordt behoorlijk veel gemopperd op het handhavingsbeleid in de drukke gebieden van Amsterdam.  Voor een bewonersorganisatie kan het handig zijn om te weten wat het handhavingsbeleid van de gemeente is en hoe je dat kunt beïnvloeden. Ziehier het Handhavingprogramma 2015.

Dat kan allemaal uitgelegd worden tijdens een thema bijeenkomst handhaving waarvoor de vertegenwoordiger van het stadsbestuur uitgenodigd kan worden.

Hieronder ziet u een standaard handhavingsverzoek:

Handhav_verz