Handhavingsverzoek

Bij het samenstellen van deze pagina hebben we getracht zorgvuldig te werken. De informatie is afkomstig van diverse internetsite. Welke we telkens als bron vermelden. Het is niet uitgesloten dat niet alle informatie niet correct of actueel is.

Handhavingsverzoek indienen

 Bron: Verzoek tot handhaving – Down To Earth Magazine

Voorwaarden

Het is van belang dat u uitzoekt wie de regels moet handhaven. U moet het handhavingsverzoek bij de juiste overheidsinstantie indienen.

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

U bent bijvoorbeeld belanghebbende als de buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. U bent belanghebbende bij horecaoverlast in uw directe omgeving. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

Een voorbeeld van een handhavingsverzoek >>>

Of bezoek een heldere samenvattende website over het indienen van handhavingsverzoeken.

Helder handhaven

Hoe gemeenten behoorlijk omgaan met handhavingsverzoeken van burgers. Helder handhaven is een publicatie van de Nationale Ombudsman

 

Handhavingswijzer 

Twaalf spelregels voor behoorlijk omgaan met handhavingsverzoeken van burgers. De handhavingswijzer is een publicatie van de Nationale Ombudsman

Interessante links

  1. Hoe je een handhavingsverzoek succesvol kunt afwijzen 
  2. wat is een handhavingsverzoek? – Bing
    1. https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/menu/vragen-en-antwoorden/handhaving_algemeen/@87337/handhavingsverzoek_-_1/

    Hieronder ziet u een standaard handhavingsverzoek.

    Handhav_verz