Nieuwsbrief van De Goede Zaak Amsterdam aan Wij-Amsterdam


Sinds oktober 2017 zijn federatie Wij-Amsterdam en stichting De Goede Zaak Amsterdam partners in de strijd tegen de monocultuur van toeristenwinkels.

Stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft hierover een Nieuwsbrief – De Goede Zaak Amsterdam aan Wij Amsterdam gestuurd.

Bewoners Effectrapportage (BER)

Wij-Amsterdam heeft aan de gemeente Amsterdam de invoering van de Bewoners Effectrapportage voorgesteld. De Bewonerseffectrapportage (afkorting BER) behelst het in beeld brengen van de gevolgen voor bewoners van een besluit voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het bewonerseffectrapport. Een BER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor bewoners hebben. Dit kan variëren van een vergunning die aangevraagd wordt voor bouwen en verbouwen (Omgevingsvergunning), Horeca of voor het gebruik van de openbare ruimte, voorgestelde besluiten inzake verkeersmaatregelen, evenementen etc. etc. De overheid die het besluit moet nemen of de vergunning moet verlenen kan het BER bij haar afwegingen gebruiken. Eventueel moet de procedure formeel worden vastgelegd.

In haar antwoordbrief schrijft de gemeente dat zij twee aanknopingspunten ziet. Zij legt het voorstel voor aan de programma-manager Omgevingswet (die omstreeks 2020 wordt ingevoerd). Daarnaast wordt Wij-Amsterdam uitgenodigd aan bijeenkomsten ter versterking van de participatieve democratie in de stad Amsterdam.

Wij-Amsterdam dient zienswijze op het voornemen Meldplicht Vakantieverhuur in

De Wij-Amsterdammers van Wij-Amsterdam hebben hun zienswijze op het voornemen tot invoering van een Meldplicht Vakantieverhuur ingediend. Een meldplicht is een stap in de goede richting tot het herstel van de balans in de stad en de leefbaarheid voor de bewoners. Het gaat echter lang niet ver genoeg. In principe dient er een vergunningplicht voor alle vormen van commerciële overnachting te worden ingevoerd. Alleen op deze manier is er grip te krijgen op het aantal overnachtingen van vakantievierders per straat en per buurt.

 

Geef om leefbaarheid

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt roept bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank wordt gepleit voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de gemeente van de evenementorganisatoren eisen de best beschikbare technieken te gebruiken.

Handige app! Amsterdam OmgevingsAlert app

amsterdam[1]

Gemeente Amsterdam heeft zich aangesloten bij OmgevingsAlert. Vanaf heden is de vergunningsdata van deze gemeente te zien in onze landelijke app en in de op maat gemaakte Amsterdam–OmgevingsAlert apps voor Apple- en Android-toestellen.
Deze app toont je de actuele vergunningaanvragen voor de omgevingsvergunningen in de gemeente. Op deze manier kun je eenvoudig zien waar er plannen zijn die jouw leefomgeving kunnen beïnvloeden: Een dakkapel van je achterbuurman, een googleplay[1]kapvergunning van bomen in de buurt, een schutting of reclamebord naast je huis, industrie in de buurt…Je komt het allemaal te weten: Op een duidelijk kaartje, een overzichtelijk lijstje of met handige push-berichten, wat jij wil!
appstore[1]Wil je weten wat er bij jou in de buurt gaat gebeuren installeer dan deze app!

Screenshot_2015-12-24-06-18-47

Bezwaar? Dan mag je inspreken bij bestuur ‘dat er niet over gaat’

De Gemeenteraad beslist, maar ze willen jouw verhaal niet meer horen!

De Gemeenteraad beslist, maar ze willen jouw verhaal niet meer horen!

In Amsterdam is veel kritiek op het vergunningenbeleid van de gemeente. Het is ouderwets, onhandig en zet bewoners op een achterstand.  Maar nu gaat de gemeente zelfs een stap terug in de tijd. Het is zonder twijfel een aantasting van de democratie. Je mag gaan klagen bij iemand die er niet over gaat.  Henk van Dijk is er in geslaagd om dit rare besluit onder de aandacht van de media te brengen. Terecht! 
Als de raad instemt met het voorstel is het wachten totdat iemand naar de rechter stapt.

Artikel NRC

Partysloepen, een spiritueel centrum, verkeerd afgegeven bouwvergunningen. Henk van Dijk, bewoner in West, is iedere dag wel bezig met een onderwerp van de lokale politieke agenda. „Ik woon kennelijk in een straat waar veel gebeurt.”
Maar als het aan het stadsbestuur ligt, kan hij voor lokale bestemmingsplannen straks niet meer in de Stopera terecht. Dat is kwalijk, vindt hij. Want, al „klinkt het saai”, met dit voorstel „overtreedt de gemeente de wet”. Lees verder op de website van het NRC >>1>  en / of het Parool >>2>

Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD)

Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD)

VVD mini