Wij-Amsterdam dient zienswijze op het voornemen Meldplicht Vakantieverhuur in

De Wij-Amsterdammers van Wij-Amsterdam hebben hun zienswijze op het voornemen tot invoering van een Meldplicht Vakantieverhuur ingediend. Een meldplicht is een stap in de goede richting tot het herstel van de balans in de stad en de leefbaarheid voor de bewoners. Het gaat echter lang niet ver genoeg. In principe dient er een vergunningplicht voor alle vormen van commerciële overnachting te worden ingevoerd. Alleen op deze manier is er grip te krijgen op het aantal overnachtingen van vakantievierders per straat en per buurt.

 

De werkelijke baten en vooral kosten van het massa-toerisme in Amsterdam

De Groene Amsterdammer heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de maatschappelijke en financiële kosten en baten van het massa-toerisme in Amsterdam.

Tijdens de crisis zette Amsterdam de deur voor het toerisme wijd open. En toen liep het uit de hand. Het idee dat drukte en overlast weliswaar vervelend zijn maar dat de stad als geheel van de bezoekershausse profiteert, is een mythe. Heel veel geld vloeit direct weg naar multinationals in het buitenland. Nederland zou wel wat zorgvuldiger met haar hoofdstad en de bewoners daarvan om mogen gaan.

Lees het volledige artikel in de Groene Amsterdammer hier.

Amsterdam in Progress – Investeringsfonds voor de Buurten

Amsterdam in Progress, een burgerdenktank die concrete plannen ontwikkelt om balans in de stad te stimuleren, heeft het voor stel voor de opzet van een Investeringsfonds voor de Buurten gepubliceerd. Amsterdam in Progress (AiP) wil hiermee bijdragen aan een stad in balans, een balans tussen de belangen van bewoners en bezoekers

Andere plannen zijn de Codes voor Vakantieverhuur en de Leefbaarheid.

 

Toeristische draagkracht steden

Wat is de toeristische draagkracht van steden. Welk maximale aantal toeristen kan een stad aan waarbij de stad en de inwoners hun eigenheid behouden?

Venetië is een cultuurhistorisch pretpark dat jaarlijks overspoeld wordt door miljoenen bezoekers. Het aantal steden dat momenteel bang is om te “venetianiseren” is snel stijgende. Amsterdam, Barcelona, Berlijn, B rugge, Florence en Praag zijn slechts
een paar voorbeelden. Prof. Jan van der Borg van de KU Leuven, België heeft hiernaar onderzoek gedaan. Een hand-out hierover is hier te lezen.

Verwaarloosde woningen en krotten in het Centrum

Bron: het Parool

Als de gemeente geen tijd heeft, dan doen we het zelf. Zo ongeveer moet het zestig jaar geleden hebben geklonken tijdens de oprichting van Stadsherstel. Het waren de jaren waarin de stad op instorten stond: vele woningen leken onherstelbaar verkrot en verpauperd, neerhalen zou de enige optie zijn. In reactie op geluiden om om die reden de binnenstad geheel te bestemmen voor bedrijven en kantoren en bewoners dan maar te huisvesten in de tuinsteden.

Zestig jaar bestaat Stadsherstel, zestig jaar waarin het aangezicht van de stad is veranderd. Of misschien beter: waarin het aangezicht is gered. Verwaarloosde woningen, je reinste krotten in sommige gevallen, werden aangekocht en stevig onder handen genomen. Daar waar gaten waren gevallen, bouwde Stadsherstel panden naar het originele voorbeeld weer op.

Lees hier het volledige bericht.

Inzet Tom Tom om verkeersdruk Centrum te verminderen?

Bron: Amsterdam Centraal

Walther Ploos van Amstel over de logistiek in Amsterdam:

Het was stampvol in de stad tijdens de kerstvakantie van december 2015. Mensen genoten van die mooie dagen in een geweldige stad. Dat is heerlijk, toch? Maar, wat was het druk. ‘Je bent knettergek als je nu met de auto de stad in gaat. Het is een wonder dat het goed gaat, dat is dankzij de inzet van mensen in de centrale van het GVB.

Maar, het kan zo natuurlijk niet doorgaan. De drukte in de binnenstad begint steeds meer Amsterdammers buiten binnenstad ook te raken. Overal liep het tramverkeer ernstige vertraging op. De bezoekers (waaronder veel buitenlandse kentekens), op zoek naar een parkeerplek, komen nu nog veel te diep de stad in. Ook is betere verkeersinformatie nodig. De drukte was natuurlijk te voorzien. De gemeente had vroegtijdig maatregelen kunnen nemen zoals een persoonlijk reisadvies en informatieborden voor mensen die Amsterdam willen bezoeken. Bezoekers volgden simpelweg hun TomTom richting het stadshart. 

Op de Wallen: 7000 aanhoudingen per jaar, maar geen Politiebureau!

Een slechte beslissing die zal leiden tot meer overlast, dat is wat buurtbewoners vinden van de sluiting van het politiebureau Beursstraat, het laatste politiebureau op de Wallen. Agenten van het bureau worden vanaf komende zomer verplaatst naar een nieuwe bureau op de Nieuwezijds Kolk. Lees verder op de site van AT5 of op www.PolitieBureauNieuwmarkt.nl

politiebureaunieuwmarkt