Rotterdam is ook mooi!

Bron: Het Parool

Het toeristenspreidingsbeleid krijgt vleugels. In een interview met Het Parool vindt burgemeester Van der Laan het niet erg als toeristen die Amsterdam aandoen in Rotterdam overnachten. Ook is Van der Laan er klaar mee om op elke reis die hij maakt, een bijeenkomst voor de toerisme-industrie openen. “Dat zijn dagen waarop ik ontzettend chagrijnig word. Op mijn laatste reis naar Japan heb ik drie toerismeseminars geopend. Waarom doen we dit nog?”

Inderdaad heeft Amsterdam zoveel meer te bieden dan toerisme. Daarom is het zo’n populaire woonstad. Naast overnachten in Rotterdam kunnen bijvoorbeeld overnachtingen in Alkmaar, Leiden, Delft en Hoorn eveneens worden gestimuleerd. Ook allemaal pittoreske Nederlandse steden.

Een eerste publicatie

De formele oprichting van We-Amsterdam zal eind januari gaan plaatsvinden. Dan wordt een officieel persbericht verstuurd met daarin ook de exacte missie en visie van We-Amsterdam. Eind januari maken we tevens de namen bekend van de eerste bewonersorganisaties en groepen bekend die zich aansluiten bij de We-Amsterdam.  In d’Oude Binnenstad (uitgave dec.) is wel al een klein tipje van de sluier opgelicht.

20151221_131533 (2)

Vuurwerkshows vergroten draagvlak verbod

Bron: Binnenlandsbestuur.nl/>>>

Mooi!  Toch?!

Mooi! Toch?!

Geleidelijk groeit het draagvlak voor een vuurwerk verbod ook in Amsterdam. In het hartje centrum Amsterdam is het opnieuw onderwerp van pittige discussies. Is het daar niet te druk voor het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk? Is het niet verstandiger om het vuurwerk afsteken definitief te verplaatsen naar bijvoorbeeld het Oosterdok?  Maar wat doen we dan met het vuurwerk tijdens het Chinees Nieuwjaar?  De Zeedijk en omgeving ziet dan ook blauw van alle vuurwerkdampen. Het geknal is dan een hele dag in het hele gebied en ver daarbuiten te horen. 
Een nieuw onderzoek laat zien dat het draagvlak voor een verbod groeit.

Als gemeenten een professionele vuurwerkshow organiseren, is een meerderheid van de Nederlanders voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. Zonder vuurwerkshow is het draagvlak voor zo’n verbod minder groot. Los van een eventueel vuurwerkverbod, vinden zes op de tien Nederlanders dat hun gemeente een centrale vuurwerkshow moet regelen. Het draagvlak voor vuurwerkvrije zones groeit licht.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research onder bijna 2.500 Nederlanders. Het draagvlak voor een algemeen vuurwerkverbod neemt toe van 49 naar 54 procent als gemeenten zo’n verbod ‘goedmaken’ met een professionele vuurwerkshow. Steeds vaker zeggen zelfs fervente vuurwerkafstekers hiermee te stoppen als in hun gemeenten een professionele vuurwerkshow wordt georganiseerd. Dat percentage ligt nu op 28 procent, tegenover 23 procent vorig jaar.

Afsteekverbod

De steun voor een algemeen vuurwerkverbod ligt in het oosten van het land met 46 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Ook als er een vuurwerkshow tegenover staat, is er in Overijssel, Gelderland en Flevoland nog steeds geen meerderheid te porren voor een verbod. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders een afsteekverbod voor particulieren steunt, vindt zestig procent het afsteken van vuurwerk wel een traditie die in stand moet worden gehouden. ‘Als gemeenten een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod instellen en een alternatief bieden, maken ze daar heel veel mensen blij mee’, concludeert Peter Kanne, senior onderzoeker van I&O Research.

Alternatieven

Een grote vuurwerkshow staat met stip bovenaan in het lijstje van alternatieven als er daadwerkelijk een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren komt. Bijna een op de vijf Nederlanders heeft geen behoefte aan een alternatief. Vijf procent voelt wel wat voor groot vreugdevuur en drie procent voor een gezamenlijk etentje met stads- of buurtgenoten. Voor een concert of een (openlucht)film is, met respectievelijk twee en één procent, nauwelijks animo. Andere alternatieven die respondenten opperden zijn activiteiten per buurt of kern, door bijvoorbeeld om 12 uur samen het glas te heffen. ‘Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat mensen wél wat willen met oud en nieuw’, stelt Kanne.

Vuurwerkvrije zones

De steun voor vuurwerkvrije zones is ten opzichte van vorig jaar iets gegroeid, blijkt verder uit het onderzoek. Bijna acht op de tien Nederlanders (78 procent) zijn daar voorstander van. Vorig jaar lag dat percentage op 76 procent. Er zijn wel regionale verschillen: in het westen en zuiden van Nederland zijn de meeste voorstanders van vuurwerkvrije zones te vinden, in het oosten van het land de minste. Driekwart van de inwoners van een gemeente met vuurwerkvrije zones is daar blij mee. Veel Nederlanders (46 procent) weten niet of er in de eigen gemeente een vuurwerkvrije zone is.

Overlast

Driekwart van alle Nederlanders ervaart in meer of mindere mate overlast van vuurwerk. Vooral het lawaai van vuurwerk en de troep op straat stoort mensen. Vier op de tien noemen de stress bij hun huisdieren. Bijna een kwart van de Nederlanders maakt zich er niet druk om.

Regionale verschillen

Dit jaar zegt twaalf procent zeker zelf vuurwerk te gaan afsteken, maar de regionale verschillen zijn groot. Vuurwerkhaters zijn het slechtste af in Overijssel, Gelderland en Flevoland waar respectievelijk 21, 20 en 19 procent van de inwoners zegt vuurwerk te gaan afsteken. In Zeeland en Limburg ligt dat percentage op respectievelijk vijf en vier procent. Ook Friezen, Groningers en inwoners uit Zuid-Holland zijn geen fanatieke vuurwerkafstekers.

Tabelvuurwerkonderzoek[1]

Aan het online onderzoek, dat tussen 3 en 8 december door I&O Research is uitgevoerd, hebben 2.492 Nederlanders (18+) meegedaan.

Informatie over vuurwerk afsteken in Amsterdam op de website van de gemeente Amsterdam >>>

 

Anoniem toezicht door Amsterdamse handhavers

Handhavingscapaciteit  blijft onvoldoende!

Handhavingscapaciteit blijft onvoldoende!

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten. Dat is uiteraard een stap in de goede richting.  Maar er moet veel meer gebeuren. De handhavingscapaciteit is onvoldoende en zal minimaal verdubbeld moeten worden, maar zelfs dan is de handhavingscapaciteit nog lang niet voldoende.  
Lees hieronder het officiële bericht van de gemeente Amsterdam

Bron: Amsterdam.nl

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten om hardnekkige overlast en moeilijk te constateren overtredingen te bestrijden. Anoniem toezicht betekent dat een toezichthouder zich in eerste instantie niet bekend hoeft te maken als toezichthouder en zich voordoet als bijvoorbeeld een klant of toerist. Dit kan zowel een gemeentelijke toezichthouder zijn als een extern ingehuurde mystery guest. De gemeente blijft uiteraard ook op de reguliere manier handhaven.

De branches waar anoniem toezicht in de toekomst zal worden ingezet zijn: Taxi, Illegale passagiersvaart (snorders op het water), Souvenirshops, Horeca en Avondwinkels, Horecadeurbeleid (discriminatie), Woonfraude en-of Illegale hotels, Escort, Prostitutie en Massagesalons.

Snel optreden

Regulier, geüniformeerd toezicht blijft het uitgangspunt voor handhaving, maar in aanvulling daarop kan anoniem toezicht worden ingezet om snel en effectief te kunnen optreden tegen overlast of ernstige overtredingen. Voorbeelden zijn het op heterdaad betrappen van illegale prostitutiewerkzaamheden bij een massagesalon of het betrappen van snorders die illegaal taxivervoer aanbieden. De gemeente zet op dit moment op een beperkt aantal dossiers al af en toe anonieme toezichthouders in.

Voorwaarden

Anoniem toezicht wordt alleen ingezet voor bestuurlijke handhaving en niet voor de opsporing van strafbare feiten. Wanneer er een strafbaar feit wordt geconstateerd, wordt hierover wel altijd melding gedaan bij de politie. Verder mogen toezichthouders niet uitlokken: ze mogen niet vragen om verboden diensten die niet van tevoren openlijk worden aangeboden. De anonieme toezichthouders krijgen een speciale instructie, training en begeleiding.

Herijking Project 1012

Donderdag 3 december 2015 wordt de Herijking Project 1012 en het Haalbaarheidsonderzoek Eigen Raam besproken in de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken, aanvang 13.30 uur in de Boekmanzaal, stadhuis. De agenda hiervoor is via bijgaande link te openen. Hier vindt u ook de stukken over dit onderwerp.

project-1012-Amsterdam[1]Als u in wilt spreken op dit onderwerp dient u dit 24 uur vóór aanvang van de vergadering te doen, via deze link:

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.

Inspreken kan bij commissievergaderingen. Bij raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. De video-opnames zijn terug te vinden in Raadsinformatie Amsterdam. Lees verder >>>

Binnenkort in elke winkel een horecahoek / wafelhoek?

Stadsdeelcentrum wil een proef starten met zogenaamde mengformules. In elke winkel mag dan een horecahoek gecreëerd worden. Die horecahoek mag niet groter zijn dan 20 procent. Dat is dus een groot deel van een winkel. De Bijenkorf kan daardoor één etage veranderen in een lunchroom.

Het klinkt sympathiek, de detailhandel heeft het immers moeilijk en dat zal voorlopig ook niet meer veranderen. Maar hoe gaat zich dat ontwikkelen? Een paar jaar geleden schrapte het stadsdeel, op voorstel van wethouder Eric van de Burg, een paar regels om het zo makkelijker te maken een ijs- en wafelshop te starten. De gevolgen hiervan zijn bekend… Door het huidige voornemen van stadsdeelcentrum kan nu een wafelhoek in elke winkel gestart worden.

img-20151002-wa0001-1-1[1]

img-20151002-wa0000-1-1[1]

SamenZeedijk organiseert referendum over evenementen

Meer feest, minder overlast

De Zeedijk worstelt, net als andere delen van de stad, met de georganiseerde evenementen. Evenementen hebben een enorme impact op de bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. Dit veroorzaakt regelmatig spanningen, die niet in het belang zijn van de Zeedijk samenleving. SamenZeedijk heeft in het kader van het project Zeedijk Toekomst geprobeerd om een aantal voorstellen te formuleren waarbij rekening wordt gehouden met de soms conflicterende belangen van de verschillende groepen zoals onder andere bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk.  Lees verder op de website van SamenZeedijk >>>

Zeedijk referendum

Zeedijk referendum

Amsterdam zal de komst van toeristen moeten omarmen

Amsterdam zal de komst van toeristen moeten omarmen, schrijft Adjiedj Bakas op de opiniepagina van Het Parool. En dat kan prima.

Binnen tien jaar krijgen overheden dertig tot vijftig procent minder aan reguliere belastinginkomsten binnen, zo becijferde futuroloog Wim de Ridder van de Universiteit Twente. Amsterdam kan over tien jaar vier keer zo veel toeristen aantrekken als nu. Budgetairlines bereiden zich erop voor mensen gratis naar steden te vervoeren, in ruil voor een deel van de toeristenbelasting. Ze gaan deals aan met steden die toeristen willen werven.

Omdat alle Europese landen met teruglopende belastingopbrengsten te maken krijgen, ontstaat een wedloop tussen steden. Twee hotelkamers leveren één fulltime baan op, en de verzorgingsstaat is alleen te financieren als er meer belastingopbrengsten, bijvoorbeeld uit toerisme, komen.

Volgens de Wereld Toerisme Organisatie zwermden in 2014 ruim 1,1 miljard internationale toeristen over de wereld. Dat aantal zal groeien naar 1,8 miljard in 2030. Stedentrips maken praktisch altijd onderdeel uit van de reis. New York, dat jaarlijks ruim vijftig miljoen toeristen trekt, verdient daar een kleine 33 miljard dollar aan. Behalve grotere omzetten van hotels, winkels, theaters, musea en noem maar op, betekent dat veel extra werkgelegenheid. Het is dan ook geen wonder dat stadsbesturen de loper uitrollen voor de massaal toestromende stedentrippers.

Beleidsnota
Hoe moeten we hier met deze trend omgaan? De gemeente Amsterdam schreef de beleidsnota Stad in Balans. Wat mij betreft een prima uitgangspunt voor de toekomst. We zien dat de drukte zich nu concentreert op de as Amsterdam CS-Rijksmuseum. Daarbuiten is het (ook in het centrum) redelijk rustig. Een manier om de toenemende drukte de komende jaren te spreiden, is de ‘toeristenas’ te verlengen. De meeste musea stellen maar een klein deel van hun kunstcollecties tentoon. Waarom niet een Rijksmuseum-2 in Noord? Brug over het IJ en de as is verlengd. De Noord/Zuidlijn is straks ook klaar.

Je kunt ook een tweede as voor toeristen aanleggen. In de Spaanse stad Bilbao werd in een achtergebleven stadsdeel het Guggenheim Museum gebouwd. Dat hielp het toerisme te spreiden. Zo zijn er legio ideeën te bedenken om met de aanstaande toeristendrukte om te gaan.

Kijk naar de De Ruyterkade, het stukje achter het CS, tussen het station en de brandweerkazerne. Perfect geschikt om een hele hotelboulevard van te maken, zonder enige overlast, want er woont geen kip. De Chinees-Amsterdamse ondernemer Alex Chang bedacht voor die kade het Amsterdam Town House, dat zich onder meer richt op de creatieve industrie in Pakhuis de Zwijger en de start-ups van Neelie Kroes op het Marineterrein, beide op een steenworp afstand van het centrum. Prima idee, dus geef hem alle ruimte het te doen.

Hotel
Ben ik voor toerisme tegen elke prijs? Natuurlijk niet. Naast mijn kantoor zit hostel Sarphati. Al twintig jaar zit in dat gebouw een hotel, de eerste vijftien jaar zonder overlast. Maar de huidige eigenaar propt het hotel tjokvol jongeren die in mijn portiek hun joints roken en biertjes zuipen, alsof dat de hotellobby is.

Het hostel is de afgelopen twintig jaar steeds doorverkocht. De hotelvergunning van elk hotel moet wat mij betreft gekoppeld zijn aan een eigenaar. Verkoopt die het hotel door, dan moet de nieuwe eigenaar, net als zijn hotelconcept, goed gescreend worden. Jongerenhostels moet je niet in een woonwijk vestigen. Op een bedrijventerrein kan dat prima.

Er zijn Amsterdammers die klagen over de groei in horeca, zeker als het gaat om de ijswinkels. Leuke buurtwinkels verdwijnen en worden vervangen door horecazaken voor toeristen. Maar waarom verdwijnen de buurtwinkels? Omdat de Amsterdammers er niet kopen, maar uitwijken naar webshops. Een goed draaiende buurtwinkel gaat eerder ten onder aan webshops dan aan toerisme. Klagers: koop in je buurtwinkels en garandeer zo hun bestaansrecht. Koop je er niet, dan vallen de buurtwinkels om en kun je kiezen uit leegstand en verpaupering of een horecazaak voor toeristen.

Ik ken mensen uit de hospitalityindustrie die geboren zijn voor hun werk. Ze zijn dienstbaar op een manier die niet onderdanig is. Maar soms krijg je als klant van een Amsterdams terras regelrechte botheid te verstouwen. Ik erger me aan al die bijverdienende studenten die geen enkele passie hebben voor gastvrijheid. En ik ben ervan overtuigd dat dit ons in het buitenland vaak slechte reclame oplevert.

Internationale normen
De duurdere hotels, restaurants en terrassen hebben dit allang in de gaten. Maar een groot deel van de Nederlandse horeca heeft niet in de gaten dat onze gastvrijheid vaak zeer schril afsteekt bij die in de meeste andere landen. Omdat ons land steeds meer toeristen ontvangt en er veel geld valt te verdienen in deze sector, zal ook de hospitalityindustrie een stap moeten maken de komende jaren. Een stap naar internationale normen, zodat de rijke Chinezen en Indiërs, voor wie bediening niet snel te onderdanig is, niet wegblijven op den duur.