Oproep tot registratie overlast!

De lente is begonnen. Het toeristenseizoen ook en nu al met de nodige overlast.
Het verzoek is of iedereen de komende twee weken, inclusief het paasweekend, ervaren overlast zoveel mogelijk wil noteren (locatie, aard, datum en tijdstip), fotograferen en/of filmen.

Deze kunnen dan naar het e-mailadres WijAmsterdam@gmail.com worden verzonden.

Het voorstel is deze bewijsmiddelen (bv op CD-ROM) dan begin april als bijlagen bij aan de gemeenteraad en het college van B&W voegen en de gemeente dringend te verzoeken nu al de nodige maatregelen te nemen om de overlast voor de rest van het jaar tegen te gaan.

Toeristische draagkracht steden

Wat is de toeristische draagkracht van steden. Welk maximale aantal toeristen kan een stad aan waarbij de stad en de inwoners hun eigenheid behouden?

Venetië is een cultuurhistorisch pretpark dat jaarlijks overspoeld wordt door miljoenen bezoekers. Het aantal steden dat momenteel bang is om te “venetianiseren” is snel stijgende. Amsterdam, Barcelona, Berlijn, B rugge, Florence en Praag zijn slechts
een paar voorbeelden. Prof. Jan van der Borg van de KU Leuven, België heeft hiernaar onderzoek gedaan. Een hand-out hierover is hier te lezen.

Méér grote evenementen in 2016 in Amsterdam

Volgens het Parool, dat zelf onderzoek heeft gedaan bij de stadsdelen, zijn voor 2016 weer méér grote evenementen aangevraagd in Amsterdam. In de Evenementenkalender Amsterdam staat welke hiervan vergund zijn.

Van een Zenmeditatie in Buitenveldert of een Paas High Tea met de Toverfluit zal niemand wakker komen te liggen, en deze zullen onder kleine evenementen vallen. Grote evenementen gaan naar hun aard en definitie gepaard met grote bezoekersaantallen en hoogstwaarschijnlijk ook met luide muziek in de openbare ruimte, waardoor wederom last voor omwonenden zal ontstaan.

De grote vraag is natuurlijk wie deze evenementen aanvragen en wie er als bezoekers op af komen. Zijn dit mensen uit Amsterdam, of gebruiken ze de stad en haar inwoners slechts als decor voor hun evenement? En worden steeds de belangen van de omwonenden goed behartigd of zijn deze ondergeschikt?

Toeristenbelasting 2016: € 46.000.000 verwacht

Over 2016 wordt door de gemeente € 46.000.000 aan toeristenbelasting verwacht, een branche die met toenemend ongemak voor de inwoners van de stad gepaard gaat. Ook hier geldt weer dat deze middelen vooral besteedt dienen te worden aan het verminderen van de overlast voor de inwoners als gevolg van het toerisme.

Lees in het Parool het volledige artikel.

 

Convenant over de drukte in Amsterdam

Bron: VVAB
MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City, Koninklijk Horeca Nederland afdeling Amsterdam en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld over de toenemende drukte in Amsterdam.

De visie is dat er praktische oplossingen bij blijvende groei worden gezocht waarbij 1. De Gemeente aan zet is, samen met de covenantpartijen, er spreiding komt van drukte in tijd en ruimte, logistiek en vervoer verbeterd worden alsook informatie en gedrag. Kortom: touringcars uit het centrum, festivals beter spreiden, kleine busjes in het ov en een tweede Rode Loper

De VVD is met Marja Ruigrok al met het plan aan de haal gegaan.

 

Stad in balans? Niet als het aan de Rode Loper ligt

Bron: Facebookpagina Prins Hendrik

In de komende weken besluit de gemeenteraad over het project De Entree. Amsterdam bouwt een nieuwe entree voor de stad dat het visitekaartje voor bezoekers en Amsterdammers moet worden. De openbare ruimte krijgt een stevige facelift. Minder verkeer over het Muntplein, de touringcarhaltes verdwijnen van het Damrak en voor het Victoria Hotel en het busplatform en de taxistandplaats voor het Centraal Station zijn dicht. Alles wat niet in de mooie tekentafelplaatjes van de Rode Loper past moet weg.

De taxistandplaats en de haltes voor de touringcars en Hop-On-Hop-Off-bussen worden verplaatst naar de Prins Hendrikkade. Dat is gebeurd zonder overleg met de direct betrokken bewoners en ondernemer. Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van al die plannen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op De Wallen.

Dagelijks zijn er meer dan 300 stops bij de touringcarhaltes met zo’n 20.000 in- en uitstappers per dag van maart tot en eind oktober. ‘s Avonds en ‘s nachts komen er 4.000 taxi’s. Tegelijk komt op de Prins Hendrikkade een aanlegsteiger voor de rondvaartsector vanwege de geplande verbreding van het ‘open havenfront’.

Het zwaartepunt van de toeristenstroom verplaatst zich van het Damrak en het Prins Hendrikplantsoen (waar alleen hotels, horeca en winkels zitten) naar de Prins Hendrikkade en de Wallen (waar veel Amsterdammers wonen). De overvolle Wallen krijgt er straks per jaar 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers bij. Dit staat haaks op de ‘stad in balans’ ambities van de Gemeenteraad.

Drie jaar geleden is een ‘tijdelijke’ touringcarhalte aangelegd op de Prins Hendrikkade. Die halte leidt tot veel overlast volgens stadsdeel Centrum in hun zienswijze op de plannen voor De Entree. Ook het andere verkeer zorgt voor problemen. Bewoners van de Nieuwmarkt hebben wethouder Litjens om een verkeerscirculatieplan gevraagd nu het erop lijkt dat het auto- en taxiverkeer over de Wallen door de plannen voor de Rode Loper en De Entree met 30 tot 40% toeneemt.

De gevolgen van de plannen wil de gemeente niet in kaart brengen: ‘dit valt buiten de scope van het project’. Er is zelfs geen evaluatie met buurtondernemers en -bewoners gedaan van de tijdelijke halteplekken op de Prins Hendrikkade. Inmiddels moet de gemeente wel bijspringen met BOA’s voor de handhaving op de halteplekken, omdat de sector zelf niet voldoende geld wil opbrengen voor de stewards. Zonder handhaving werkt geen enkel plan.

Bezwaren van ondernemers en bewoners zijn de afgelopen 5 jaar stelselmatig ‘ongegrond’ verklaard. Het Rode Loper project moet ‘coûte que coûte’ doorgaan; alles voor de bezoekers en toeristen.

Het concentreren van 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers leidt niet tot de beoogde spreiding van bezoekers in Amsterdam. Het zou de gemeenteraad sieren als ze de plannen nog eens kritisch bekijken op basis van de effecten voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op de Wallen. Hoe zorg je ervoor dat we de stad echt in balans brengen? Anders wordt de Rode Loper echt een Centrumsloper.

Overdag of ’s nachts, mijn stad is van iedereen

Bron: AmsterdamCentraal >>

Waar ik de laatste tijd helemaal strontziek van word in Amsterdam is dat als er iets is dat je niet bevalt in de stad en je zegt dat, dat een gedeelte van de bevolking gelijk begint te schreeuwen dat je dan maar buiten de stad moet gaan wonen. Dat als jij last hebt van het zoveelste terras dat je dan maar naar Almere of Lelystad moet verhuizen. Als je zegt dat er wel erg veel festivals in de stad zijn, dan moet je je koffer maar pakken. De opmerking dat er wel veel toeristen als waanzinnigen door de stad fietsen, doet sommige mensen zeggen dat je daar als stadbewoner maar tegen moet kunnen, want daar verdient de stad toch geld aan!!!
Als je zegt dat er toch wel heel veel hotels en airbnb’s in de stad zijn, dan kijkt een gedeelte van de stadsbewoners je aan alsof je een debiel bent.
Lees het hele artikel op de website AmsterdamCentraal.nl >>

AmsterdamCentraal.nl

AmsterdamCentraal.nl

Hoogleraar wil onderzoek naar de waarde van bewoners

Exact een jaar geleden publiceerde het Parool het onderstaande opinie stuk van Walther Pool van Amstel. Het artikel is nu actueler dan ooit. De gemeente wil steeds verder groeien, steeds meer toeristen, maar de weerstand onder de bewoners groeit. Hoe moet dat verder?

‘De grenzen van wat de binnenstad kan absorberen, zijn bereikt’

De sigarenwinkel is de zoveelste souvenirshop geworden en de kaasboer heeft het opgegeven. De binnenstad lijdt onder de groeiende drukte. Dat schrijft logistiek adviseur, lector Urban Technology aan de HvA en binnenstadbewoner Walther Ploos van Amstel.

Walther Ploos van Amstel

 
Walther Ploos van Amstel
is lector urban technology aan de Hogeschool van Amsterdam

De binnenstad is veel drukker geworden, met meer hotelkamers, meer dagjesmensen en meer Amsterdammers. Steeds meer mensen klagen over die drukte. Zit die drukte tussen de oren of is er écht een probleem?

Zolang we niet weten wat drukte is, wie haar veroorzaakt en wat drukte betekent voor bewoners en ondernemers, is er niets aan te doen. In augustus ving ik een gesprek op bij de groenteboer. Een toerist vroeg bij het maken van foto’s voor de derde keer: ‘What is this?’ Het antwoord van de groenteboer was kort en krachtig: ‘This is for sale!’ Hij was de vele kijkers, en vooral niet-kopers, beu.

Langs mijn voordeur komen elke dag 2500 gemotoriseerde voertuigen, 25.000 fietsers en 250.000 voetgangers. Ik geniet ervan. Drukte wordt pas overlast als het je persoonlijk raakt. Wakker worden met de zoete geur van cannabis in de gang. Uit bed gebeld worden door aangeschoten Italiaantjes die hun sleutel kwijt zijn. Agressieve dealers en vuilnis op straat. De Wallen zijn zaterdagnacht één groot openlucht ‘Jantjes verjaardag’.

De binnenstad lijdt eronder. In de winter en doordeweeks staan de vele hotelappartementjes leeg. Er is niemand om een pakje van de postbode aan te nemen. Mijn sigarenwinkeltje is nu de zoveelste souvenirshop. De kaasboer heeft het opgegeven. De helft van de nieuwe horeca en winkels stopt al na een jaar. De buurvrouw vlucht in de weekenden naar haar volkstuintje. Ons buurtje is steeds minder ons buurtje.

Balans
Hoeveel meer kunnen we nog absorberen? Amsterdam Marketing organiseerde in juni een Balansdag over het verminderen van de druk op het centrum. Maar hoe bereik je balans als je niet weet wat bewoners betekenen voor de binnenstad? Voorvechters van meer drukte schermen met de tienduizenden banen die die oplevert. De miljarden vliegen je om de oren. De economie die overblijft als steeds meer bewoners plaatsmaken voor hotelkamers, is magertjes. Het zijn deeltijdbaantjes, met minimumloon en zonder carrièreperspectief voor jongeren. Sociale premies en toeristenbelasting worden massaal ontdoken. Ze wonen Amsterdam uit.

De gemeente weet wat de 80.000 centrumbewoners verdienen: 2,5 tot 3 miljard euro per jaar. Daarvan geven ze zeker één miljard in de stad uit voor hun natje en droogje en het onderhoud van hun huis. Daarmee doen ze niet onder voor de toeristen. Dat besteden die bewoners ook nog eens 365 dagen per jaar bij vertrouwde buurtondernemers. Onderzoek is nodig naar de waarde van bewoners voor de binnenstad. Anders tellen ze niet mee en winnen de druktemakers.

Drukte zijn we zelf
Stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje praat over de perceptie van de bewoners alsof de

Boudewijn Oranje (D66)

Boudewijn Oranje (D66)

drukte allemaal wel meevalt. Ook ik twijfel wel eens. Drukte komt vooral van Amsterdammers zelf die genieten van de binnenstad, de terrasjes en de grachten. Bijna alle wildplassers die worden bekeurd, zijn Amsterdammers. Die drukte zijn we vaak zelf.

De grenzen van wat de binnenstad kan absorberen, zijn bereikt. In 2015 is een stevig gesprek nodig over wat de binnenstad leefbaar, economisch vitaal en gezond maakt. In januari presenteren de Amsterdamse binnenstadsondernemers de Amsterdam City Index over de economie van de binnenstad. Waar blijft de Amsterdam Geluksindex van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad?

Bron: Parool >>
(Door: Walther Ploos van Amstel)

d66 mini

Stephen Hodes: ”Groei toerisme gaat sneller dan verwacht”

Stephen Hodes is toerismedeskundige en publiceerde het tijdschrift ”De stad dreigt te disneyficeren”. In Stopera op zondag vertelt hij waarom het van groot belang is om de balans en de toerismestroom in de stad te bewaken en wat het effect is van de stormachtige groei van hotels en Airbnb in de stad. Als we niets doen aan de disbalans in de stad, kunnen we volgens hem in 2025 jaarlijks 18 miljoen toeristen in Amsterdam verwachten.  Luister naar AmsterdamFM>>>

Amsterdam in 2030 ten onder aan toeristen

Knipsel

Het wordt voller en voller in Amsterdam. In 2030 wordt Amsterdam naar verwachting overspoeld door twee keer zoveel toeristen als nu. Gaat onze hoofdstad kapot door de toeristen?

Toerisme-deskundige Stephen Hodes denkt van wel. Hij komt met nieuwe alarmerende cijfers en voorspelt dat de hoofdstad een pretpark dreigt te worden. Hodes komt eind januari met een een tijdschrift  over de drukte en dreigende disbalans in de binnenstad van Amsterdam.

Bewoners van de binnenstad klagen steen en been over de overlast van dronken Engelsen, rumoerige bierfietsen, en straatmuzikanten. Het is niet meer gezellig en de bewoners trekken weg. Maar is het allemaal wel zo erg? Zorgen de toeristen juist niet voor werkgelegenheid en hoge omzetten?

De gemeente Amsterdam is vandaag met een nieuw plan naar buiten gekomen om de overlast in het centrum van Amsterdam aan te pakken. Als horecahouders meewerken aan een veiliger en rustiger centrum, ook buiten hun eigen zaak, worden ze daarvoor beloond met langere openingstijden.

Vanavond in EenVandaag diamant– en juwelenhandelaar Benno Leeser van Gassan en wethouder Ollogren over het economisch belang van de grote groepen toeristen en over gezellige drukte.Jordaan bewoonster Caro van der Meulen vertelt over haar ergernissen van het wonen tussen toeristen, ‘de ziel verdwijnt uit haar buurt’ Bekijk de uitzending >>>