Welstandsnota “De Schoonheid van Amsterdam”

We blijven de gemeente Amsterdam, die het weer van haar website heeft gehaald, aan deze nota herinneren!